Meny

Innspill til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiere

For perioden 2022–2026 skal det velges ett nytt medlem og ett nytt varamedlem.

Illustrasjonsfoto | Informasjon fra Sparebanken Sør

Dette gjøres på valgmøte for egenkapitalbeviseiere som skal avholdes 15. februar 2022.

Egenkapitalbeviseiere har til sammen 6 faste medlemmer og 6 varamedlemmer i bankens forstanderskap.

Valgkomiteen starter nå sitt arbeid, og i den forbindelse ønskes innspill og forslag til aktuelle kandidater. Disse må være skriftlige (e-post defineres som skriftlig), og kan sendes enten til valgkomiteens sekretær Liv Sivertsen, , eller til valgkomiteens leder Alf Albert, .

Frist for å komme med innspill er 31.12.2021. Valgkomiteens innstilling vil bli offentliggjort 2 uker før valgmøtet.


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen