Meny

Innspill til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiere

Egenkapitalbeviseiere har til sammen 6 faste medlemmer og 6 varamedlemmer i bankens forstanderskap.

Illustrasjonsfoto | Informasjon fra Sparebanken Sør

For perioden 2021 – 2024 skal det velges ett nytt medlem og ett nytt varamedlem. Dette gjøres på valgmøte for egenkapitalbeviseiere som skal avholdes 16. februar 2021.

Valgkomiteen starter nå sitt arbeid, og i den forbindelse ønskes innspill og forslag til aktuelle kandidater. Disse må være skriftlige (mail defineres som skriftlig), og kan sendes enten til valgkomiteens sekretær Liv Sivertsen, , eller til valgkomiteens leder Alf Albert, .

Frist for å komme med innspill er 31.12.2020*. Valgkomiteens innstilling vil bli offentliggjort 2 uker før valgmøtet.

*Fristen for å komme med innspill er over. Takk for alle henvendelser.


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen