Slik skal vi hjelpe bedrifter med innovasjon og vekst

  •  

Ordningen kan bidra til å styrke finansieringen for små og mellomstore bedrifter som er innovative eller i vekst.

Sparebanken Sør kan nå tilby finansiering under vekstgarantiordningen. Innovasjon Norge har lansert ordningen fordi norsk økonomi trenger flere bedrifter som lykkes med innovasjon og vekst.

Gjennom ordningen får norske banker et nytt, finansielt verktøy til å arbeide mer systematisk og offensivt mot innovative- og/eller voksende bedrifter med inntil 250 ansatte. Dette styrker tilgangen til bankfinansiering for bedrifter som mangler tilfredsstillende sikkerheter for å oppnå en best mulig finansiering, og som av banken vurderes til å være kredittverdige.

Om vekstgarantiordningen

  • Vekstgarantiordningen kan brukes til å finansiere de fleste kapitalbehov i en bedrift, både fysiske og immaterielle investeringer samt drifts- og arbeidskapital. Finansiering med vekstgaranti skal gi en netto utvidelse av bankens engasjement mot bedriften, og kan ikke brukes til refinansiering.
  • Banken kan låne ut inntil 4 millioner kroner per bedrift.
  • Kredittvurderingen gjøres utelukkende av banken.
  • Bedriften får en rentereduksjon på minimum 0,5 % iht. bankens ordinære rentebetingelser. Etableringsgebyret er på 1 % av det maksimale garantiansvaret det første året, og en løpende årlig garantiprovisjon på 0,75 % av det maksimale garantiansvaret for det enkelte år
  • Løpetiden for nedbetalingslån, medregnet en eventuell avdragsfri periode på ett eller to år før nedbetalingen starter, er på inntil 10 år, med et minimum på ett år.
  • For driftskreditter er løpetiden på maks tre år, men minimum ett år. Driftskreditter kan før utløp omgjøres til nedbetalingslån, men innenfor en samlet løpetid på 10 år.
  • Banken følger sine ordinære retningslinjer og tar pant i bedriftens aktiva, med Vekstgaranti fra Innovasjon Norge som tilleggssikkerhet.
  • Etter innmelding av lån under vekstgarantiordningen fra banken til Innovasjon Norge, vil Innovasjon Norge innen to virkedager kontrollere at vilkårene for ordningen er oppfylt, og sende vekstgarantierklæringen til banken.

Søknad om lån

Tror du vekstgarantiordningen kan være aktuell for din bedrift? Ta kontakt med din bedriftsrådgiver. Les mer utfyllende informasjon om vekstgarantiordningen her.

 

Av: Paul Richardsen Markedssjef BM
Blogg:
Ikke bare bank