Meny

Flere faktorer påvirker utviklingen

Landet er nå oppe i en krisesituasjon hvor mye er usikkert. Det eneste som er sikkert er at alle ønsker å gjøre det som er mulig for å bidra i den nasjonale dugnaden for å hindre smitte, samt bidra til å redusere de økonomiske konsekvensene både for bedrifter og enkeltpersoner.

Stortinget er i ferd med å fremforhandle en nasjonal tiltakspakke. Det er ennå uklart hva hele pakken går ut på, men den vil omhandle gode permitteringsordninger for ansatte, garantiordninger for bedrifter, og ordninger for selvstendig næringsdrivende.

For at banken skal kunne legge til rette så gode løsninger som mulig er det viktig at en del forhold er avklart. Videre er det også andre faktorer som påvirker situasjonen, blant annet pengemarkedsrenten. Selv om Norges bank brått satte ned renten, har ikke pengemarkedsrenten gått ned, snarere tvert imot.

Sparebanken Sørs ansatte arbeider hardt for å legge til rette for kundene med de virkemidler banken nå kan tilby. Når det gjelder rentefastsettelse har ikke banken lov til å kommentere dette før en eventuell beslutning er tatt, men situasjonen følges nøye og informasjon vil bli gitt så snart denne er klar.

 

Publisert 16. mars 2020