Meny

Ikke gi noen passordet ditt

Du skal aldri oppgi passord, koder eller annen innloggingsinformasjon til verken banken, politiet eller noen andre. Akkurat nå er det mange som blir forsøkt svindlet på telefon.

– Svindlerne er smarte. De presenterer seg som ansatte i banken din, i politiet eller i andre instanser du normalt skal stole på. De ringer fra norske numre og kan til og med ha "tyvlånt" telefonnummeret til banken, og de snakker flytende norsk.

Det sier Åsmund Myklevoll, sikkerhetsansvarlig i Sparebanken Sør. Den siste tiden har flere av bankens kunder mistet store summer til svindlere som ringer og utgir seg for å være fra banken eller fra politiet.

Det som skjer er i korte trekk dette:

  1. Telefonen ringer og tillit etableres.
    Svindleren ringer og oppgir at de for eksempel jobber i banken eller i politiet. De kan si at de skal oppdatere kundeforholdet. De kan også for eksempel si at kunden har blitt forsøkt svindlet, og nå skal få hjelp til å stoppe svindelen. For å få til det, så må de logge seg inn og få tilgang på kundens kontoer. Svindlerne kan til og med ha fått tak i fødsels- og personnummeret til kunden.
  2. Svindleren får innloggingsinformasjon og overfører penger
    Kunden oppgir både brukernavn, passord og BankID-kode, noe som gir svindlerne full tilgang til å overføre penger fra kunden og over på en konto i en annen bank. Derfra flyttes pengene videre og utenfor både kunden og norske bankers kontroll.
  3. Pengene forsvinner ut av landet
    Noen ganger oppdages svindelen så raskt at pengene kan reddes før de er ute av bankens kontroll, men ofte er dessverre hele eller deler av summen tapt. Det meste forsvinner ut av landet.

Eldre mer utsatt

Alle aldersgrupper kan bli rammet av svindel, men statistisk sett er det flere i de eldste aldersgruppene. Det er nærliggende å tro at svindlerne velger å kontakte mennesker i aldersgrupper de antar har lavere digital kompetanse.

– Jeg forstår at det kan være vanskelig å avsløre svindlere, men nettopp derfor er det bare én regel som gjelder: Du skal aldri oppgi innloggingsinformasjon på telefon, i SMS, i e-post eller på internett. Verken banken, politiet eller andre seriøse aktører vil be deg om det. De som gjør det, de er svindlere, sier Myklevoll, og ber deg legge på røret om det skjer.

PS: Har du nære slektninger eller er verge for mennesker som trenger hjelp til å håndtere egen økonomi, så skal din eventuelle tilgang til kontoer gis gjennom å opprette en disposisjonsrett. Det kan gjøres i nettbanken eller ved å kontakte banken.

Er lenker fra banken trygge?

Er du usikker på om det er trygt å klikke på lenker du mottar i e-post eller SMS fra banken? Her får du informasjon om hvordan du kan vite hva som faktisk kommer fra oss.