Meny

Leasing for bedriften

Vi tilbyr leasing gjennom Brage Finans, vårt eget finansieringsselskap. Leasing er en leieavtale som sikrer bedriften din topp moderne utstyr kontinuerlig, og som samtidig frigjør midler dere kan bruke til andre formål. Leiebeløpet kan føres som en løpende utgift, og mange bedrifter velger også leasing fordi det forenkler regnskapsføring og budsjettering. Nesten alt kan leases, og bedriften din har full bruksrett i avtaleperioden.

Leasingkalkulator - sjekk terminleie og søk om finansiering

Detaljer om leasing

Normalt varer en leasingperiode mellom tre og sju år. Utgiftene fordeles til den perioden investeringen gir høyest og sikrest avkastning, før kostnadene blir for store. Leasing gir bedriften større økonomisk handlefrihet ved at man unngår å binde kapital. Bedriften har likevel full bruksrett til utstyret.

Leasinggjenstanden må være forsikret, vi anbefaler at du forsikrer utstyret ditt i Frende Forsikring. Du finner ellers alle opplysningene om leasingavtalen din på "Min side" på brage.no.

Hva kan jeg finansiere med leasing?

Alle driftsmidler som kan skilles ut som en egen enhet og avskrives, kan finansieres gjennom leasing. Eksempler på utstyr som kan leases er drifts- og anleggsmaskiner, produksjonsutstyr, transportmidler, landbruksmaskiner og kontorutstyr.

Leasing gir økt kontroll over kostnader i bedriften

Spørsmål og svar om leasing for bedrift

Kan jeg få eFaktura eller EHF-faktura på leasing?

Ja, vi tilbyr både eFaktura og EHF-faktura på leasing.

Hvorfor får jeg ikke årsoppgave på leasing?

Det sendes ikke ut årsoppgave på leasing. Leasing er en leieavtale og har ingen bokført restgjeld. Leasingleien utgiftsføres som en løpende kostnad i finans- og skatteregnskap. Det er heller ingen splitt av renter og avdrag i regnskapet.

Kan leasingavtalen sies opp i avtaleperioden?

Ja, du kan be om å få kjøpe ut gjenstanden i perioden.

Kan jeg overdra leasingavtalen til andre

Ja, du kan overdra leasingavtalen til andre. Ny leietaker må imidlertid godkjennes av Brage Finans.

Hva skjer når leieperioden er over?

Ved utløp av leieperioden kan du velge:

 • Fortsette leieperioden
 • Be om å få kjøpe gjenstanden
 • Levere gjenstanden tilbake

Dersom det er avtalt restverdi ved utløp av perioden, må gjenstanden leveres tilbake til den som har garantert for restverdi. Restverdi er mest vanlig ved bilfinansiering.

Hva er leasing med restverdi?

Leasing med restverdi innebærer at noen stiller garanti for verdien av gjenstanden etter leieperioden. Restverdi gjør at leiebeløpet blir betydelig redusert, fordi gjenstanden må leveres tilbake til garantist ved utløp av perioden. Fordelen ved restverdi er at garantist overtar risiko for verdifall i leieperioden.

Lån eller leasing, hva er best for bedriften?

Det kreves ofte større investeringer for å være oppdatert med moderne og effektivt utstyr. Da gjelder det å finne en finansieringsform som passer bedriften din. Hva som vil være mest gunstig, avhenger bl.a. av hva som skal finansieres, hvilken sikkerhet som kan stilles, samt bedriftens økonomiske stilling. En god finansieringsløsning reduserer bedriftens kostnader og økonomiske risiko. 

Hva bestemmer leiebeløpet ved leasing?

Ved leasing vil leiebeløpets størrelse avhenge av følgende forhold:

 • Gjenstandens pris
 • Avtalt startleie - kontantandel som innbetales ved kontraktsinngåelse
 • Leasingperioden - vanligvis fra tre til syv år
 • Nominell rente
 • Eventuell restverdi
Hva kan jeg finansiere med leasing?

De fleste gjenstander kan leases, men de vanligste leasingobjektene er:

 • Transportmidler
 • Anleggsmaskiner
 • Maskiner og produksjonslinjer i industrien
 • Landbruksmaskiner og utstyr
 • Kontormaskiner og inventar

Det er et krav at et leasingobjekt kan beskrives som en egen enhet, at det kan identifiseres med serienummer eller registreringsnummer, og at det er et fungerende annenhåndsmarked.

Vi hjelper deg gjerne!

Ønsker dere mer informasjon om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med bedriftsrådgiveren din i banken, så er vi behjelpelige med å finne den beste løsningen for bedriften din.