Meny

Leasing for bedriften

Leasing er en fleksibel form for finansiering som betyr at et leasingselskap kjøper og eier utstyret bedriften din har behov for, og som deretter leier til dere. På denne måten frigjør bedriften driftskapital. Vi tilbyr leasing via vårt finansieringsselskap Brage Finans.

Detaljer om leasing

Normalt varer en leasingperiode mellom tre og sju år. Utgiftene fordeles til den perioden investeringen gir høyest og sikrest avkastning, før kostnadene blir for store. Leasing gir bedriften større økonomisk handlefrihet ved at man unngår å binde kapital. Bedriften har likevel full bruksrett til utstyret.

Hva kan jeg finansiere med leasing?

Alle driftsmidler som kan skilles ut som en egen enhet og avskrives, kan finansieres gjennom leasing. Eksempler på utstyr som kan leases er drifts- og anleggsmaskiner, produksjonsutstyr, transportmidler, landbruksmaskiner og kontorutstyr.

Leasing gir økt kontroll over kostnader i bedriften