Meny

Nominering til Sparebanken Sør Næringspris 2023

Prisen går til personer, bedrifter eller virksomheter i Agder som har bidratt med godt næringsutviklingsarbeid og/eller samfunnsengasjement.

Takk for forslag til kandidat til næringsprisen!

AS Nymo ble vinnere av næringsprisen i 2022

Vinneren av Sparebanken Sør Næringspris 2022 ble AS Nymo (bildet over). Fra venstre:

  • Geir Bergskaug, konsernsjef i Sparebanken Sør
  • Øyvind Riiber Boye, administrerende direktør i AS Nymo
  • Svein Harberg, Stortingets første visepresident
  • Helene Falch Fladmark, jurymedlem og leder av Eyde-klyngen

Sparebanken Sør Næringspris ble første gang utdelt i 2005. Formålet med prisen er å bidra til å realisere bankens visjon om å skape bærekraftig vekst og utvikling for landsdelen.

Næringsprisen kan deles ut til personer, bedrifter eller virksomheter som har eller har hatt tilknytning til næringslivet i Agder, som anerkjennelse for godt næringsutviklingsarbeid og/eller samfunnsengasjement.

Mottakere av næringsprisen må ha oppfylt ett eller flere av følgende kriterier:

  • bidratt til å skape betydelig og bærekraftig næringsutvikling
  • bidratt til å skape et betydelig antall arbeidsplasser og lønnsom næringsutvikling
  • bidratt til utvikling av kulturlivet og vist samfunnsengasjement
  • bidratt til å skape et positivt renommé for Sørlandet

Sparebanken Sør har intensjon om å dele ut næringsprisen årlig, og vinneren mottar 200 000 kroner, samt et kunstverk av Per Fronth. Beløpet skal benyttes til utvikling av bedriftskulturen hos prismottaker.

Frist for å nominere kandidater var tirsdag 30. april, og prisen skal deles ut under Arendalsuka i august.

Jury for 2023

Hege Julianne Nevestad, Visit Sørlandet
Sveinung Hovstad, Innovasjon Norge
Helene Falch Fladmark, Eyde-klyngen
Christiane Elisabeth Skage, Lister Nyskaping AS
Høye Gerhard Høyesen, NHO Agder
Geir Bergskaug, Sparebanken Sør
Gunnar P. Thomassen, Sparebanken Sør
Paul Richardsen, Sparebanken Sør (sekretær)