Meny

Nettbedrift

Nettbedrift er nettbank for bedrifter, lag og foreninger. Med nettbedrift har du en trygg og sikker tilgang til banken døgnet rundt. Nettbedrift har funksjoner som dekker virksomhetens behov for en rasjonell betalingsformidling og gir god oversikt over økonomien.

Administrator i nettbedrift

Administrator har fullmakt til å opprette og gi tilganger til brukere av nettbedrift. Tilganger kan være innsyn på konto, registrere betaling, godkjenne betaling, foreta kontoregulering (overføring mellom konti i avtalen) og lønnsbetaling. Administrator kan også slette brukere.

Integrering mot regnskaps- og lønnssystem

Nettbedrift kan enkelt integreres med bedriftens økonomisystem. Du sparer både tid og kostnader ved at det blir automatisk oppdatering av regnskapet, samt mindre manuell registrering. Nettbedrift med integrasjon medfører en ekstra kostnad - se prislisten under. Fyll ut skjema for å integrere nettbedrift med ditt regnskaps- og lønnssystem.

Utdrag av prislisten for nettbedrift

Vi tilbyr nettbedrift basis eller integrert. Integrert gir deg i tillegg mulighet for integrasjon mot lønns- og regnskapsprogram og
mulighet til å hente returdata.

Nettbedrift basis* Pris 
Etablering  0 kr 
Etablering ny bruker med BankID 0 kr  
Månedspris 60 kr  
Månedspris per bruker, utover 1 50 kr  
Tilknytning datterselskap 100 kr
Tilknytning nytt selskap 300 kr
Månedspris lag og foreninger** 45 kr 
Månedspris lag og foreninger** per bruker, utover 1 0 kr
Månedspris lag og foreninger** tilknytning datterselskap / nytt selskap 0 kr
*Basis inneholder kontoinformasjon, kontoregulering, betalingsformidling innland og utland, utbetaling av lønn, tilgang til historiske data, rapportmulighet og eksport av data til Excel.   
**Lag og foreninger knyttet til Norges idrettsforbund (næringskode 93 120 Idrettslag og -klubber).  
   
Nettbedrift integrert* Pris 
Etablering  1500 kr 
Etablering ny bruker med BankID 0 kr  
Månedspris 350 kr  
Månedspris per bruker, utover 1 50 kr  
Tilknytning datterselskap 100 kr 
Tilknytning nytt selskap 300 kr 
 *Integrert inneholder alle tjenester fra Basis samt mulighet for integrasjon mot lønns- og regnskapsprogram og mulighet til å hente returdata.   
   
Etablering Telepay / ISO20022 via sFTP 1500 kr  
Kontoutskrift per post, per utskrift 15 kr  
Kontoutskrift til annen mottaker, per utskrift 15 kr  
Se hele prislisten her  

Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen