Meny

Nettbedrift

Nettbedrift er nettbank for bedrifter, lag og foreninger. Med nettbedrift har du en trygg og sikker tilgang til banken døgnet rundt. Nettbedrift har funksjoner som dekker virksomhetens behov for en rasjonell betalingsformidling og gir god oversikt over økonomien.

Muligheter i nettbedrift

Med nettbedrift får du full kontroll over bedriften din, likviditeten og alle brukerne dine. Nettbedrift gir også full kontroll over alle transaksjoner i inn- og utland, lønnsutbetalinger, fakturabetalinger og mye mer. Bli bedriftskunde hos oss og få full kontroll over virksomheten din.

Du kan bruke nettbedrift som en frittstående løsning, eller den kan også integreres med bedriftens økonomisystem. Transaksjonene overføres da automatisk til forfallsregisteret. Det er mulig å endre/slette transaksjoner som er oversendt frem til forfallstidspunktet. For å bruke nettbedrift må du inngå avtale med oss.

Nettbedrift passer for

  • Alle bedriftsformer og størrelser
  • Bedrifter som har behov for flere personer med tilgang til nettbanken
  • Bedrifter som ønsker å knytte flere selskaper inn i nettbanken

Lag og organisasjoner bør bruke nettbedrift 

Nettbedrift kan brukes av flere personer, dermed er dette et godt valg for ditt lag eller din forening. Alle som trenger det, kan få tilgang til kontoinformasjon, betalinger og viktige dokumenter som innbetalingsbilag, kontoutskrifter og årsoppgaver. Bytter dere kasserer i laget eller foreningen, påvirker ikke det betalingshistorikken, siden nettbedrift videreføres uavhengig av kassererrollen.

Integrering mot regnskaps- og lønnssystem

Nettbedrift kan enkelt integreres med bedriftens økonomisystem. Les mer om integrasjon her. Du sparer både tid og kostnader ved at det blir automatisk oppdatering av regnskapet, samt mindre manuell registrering. Nettbedrift med integrasjon medfører en ekstra kostnad - se prislisten under. Fyll ut skjema for å integrere nettbedrift med ditt regnskaps- og lønnssystem.

Administrator i nettbedrift

Administrator har fullmakt til å opprette og gi tilganger til brukere av nettbedrift. Tilganger kan være innsyn på konto, registrere betaling, godkjenne betaling, foreta kontoregulering (overføring mellom kontoer i avtalen) og lønnsbetaling. Administrator kan også slette brukere. Les mer om administrator sin rolle, se videoforklaringer og finn lenke til brukerveiledning på siden om administrator i nettbedrift.

Slik fungerer nettbedrift

  1. Du logger inn med din private BankID
  2. Administrator gir seg selv og andre brukere tilgang ved førstegangs innlogging. Tilganger kan endres på senere.
  3. Ulike roller kan ha forskjellige tilganger knyttet til ulike kontoer.

Dette kan du gjøre i nettbedrift

Regnskap og økonomi

Du får god oversikt over alle kontoer og lån i nettbedrift, og det er enkelt å overføre penger og betale reginger. Du finner også bilag, kontoutskrifter og årsoppgave der, samt at du kan se alle innkommende betalinger. Bankavstemning gjøres også i nettbedrift, og du har tilgang til forfallsregisteret.

Transaksjoner

I nettbedrift kan du både gjennomføre utbetalinger til inn- og utland, og overføre mellom egne kontoer. Du kan se kurser og gjennomføre valutabetalinger, og søke i transaksjonsarkivet. Nettbedrift har også et filarkiv, og du kan integrere nettbedrift mot ditt økonomi-, lønns- og faktureringssystem.

Lønn

Nettbedrift kan integreres med lønnssystemet, noe vi anbefaler for enda bedre oversikt over bedriftens økonomi. Utbetaling av lønn kan gjøres ut fra faste lønnslister, og du har en oversikt over alle lønnsutbetalinger. Det er også mulighet for å få inn dobbel godkjenning.

Kontroll og oversikt

Du kan ha tilgang til alle bedriftens kontoer, også fra andre banker. Det er enkelt å bytte mellom bedrifter dersom du skulle ha behov for det, og du kan etablere bedriftskonto, skattetrekkskonto m.m. selv. Bedriften har oversikt over saldo og historikk. Nettbedrift gir tilgang til konsernkontosystem, og du kan administrere egne brukere. Det er også mulig med pålogging med BankID.

Datteravtale i nettbedrift

Nettbedrift tillater at du kan legge til mange selskap som datteravtaler til en hovedavtale. Dette innebærer at du kan administrere rettigheter og registrere brukere ett sted i en felles struktur. Datteravtale benyttes ofte når bedriften håndterer betalinger for andre selskaper.  For regnskapskontorer vil det være praktisk å etablere datteravtaler for de bedriftene dere leverer tjenester til. Datteravtale i nettbedrift stiller ingen krav til eierandeler. Kontakt oss dersom du ønsker å bestille en datteravtale til nettbedrift. 

Utdrag av prislisten for nettbedrift

Vi tilbyr nettbedrift basis eller integrert. Integrert gir deg i tillegg mulighet for integrasjon mot lønns- og regnskapsprogram og mulighet til å hente returdata.

Nettbedrift basis* Pris 
Etablering  0 kr 
Etablering ny bruker med BankID 0 kr  
Månedspris 60 kr  
Månedspris per bruker, utover 1 50 kr  
Tilknytning datterselskap 100 kr
Tilknytning nytt selskap 300 kr
Månedspris lag og foreninger** 45 kr 
Månedspris lag og foreninger** per bruker, utover 1 0 kr
Månedspris lag og foreninger** tilknytning datterselskap / nytt selskap 0 kr
*Basis inneholder kontoinformasjon, kontoregulering, betalingsformidling innland og utland, utbetaling av lønn, tilgang til historiske data, rapportmulighet og eksport av data til Excel.   
**Lag og foreninger knyttet til Norges idrettsforbund (næringskode 93 120 Idrettslag og -klubber).  
   
Nettbedrift integrert* Pris 
Etablering  1500 kr 
Etablering ny bruker med BankID 0 kr  
Månedspris 350 kr  
Månedspris per bruker, utover 1 50 kr  
Tilknytning datterselskap 100 kr 
Tilknytning nytt selskap 300 kr 
 *Integrert inneholder alle tjenester fra Basis samt mulighet for integrasjon mot lønns- og regnskapsprogram og mulighet til å hente returdata.   
   
Etablering Telepay / ISO20022 via sFTP 1500 kr  
Kontoutskrift per post, per utskrift 15 kr  
Kontoutskrift til annen mottaker, per utskrift 15 kr  
Se hele prislisten her  

Brukerveiledninger

Vi har utførlig brukerveiledning til nettbedrift dersom du skulle trenge dette. Administrator-veiledningen er for deg som er administrator. Den andre er for andre brukere av nettbedrift.

Brukerveiledning nettbedrift for administrator (pdf) 

Brukerveiledning nettbedrift for andre brukere (pdf)

(begge filer åpnes i nytt vindu)


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen