Meny

Sparebanken Sør gir 20 millioner kroner til Kunstsilo

Sparebanken Sør gir 20 millioner kroner til Sørlandets Kunstmuseums (SKMU) prosjekt Kunstsilo og blir en av de største private bidragsyterne.

Foto av gaveutdeling på 20 millioner kroner til Kunstsilo-prosjektet på Sørlandet

Pengene gis av Sparebanken Sør og bankens største eier, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. 16,5 millioner kroner er tilskudd til byggingen av Kunstsiloen og 3,5 millioner er øremerket aktiviteter. Kunstsiloen på Kristiansand havn skal etter planen bli den nye storstuen for SKMUs kunstsamling og investor Nicolai Tangens kunstgave til SKMU.

I tillegg til pengegaven har Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør inngått en intensjonsavtale om inntil én million kroner i årlig støtte i fire år etter oppstart. Pengene skal gå til aktiviteter som kan bidra til å skape kunstglede i hele landsdelen.

Avgjørende gave

Gavetildelingen og samarbeidsavtalen ble offentliggjort torsdag 24. mai. Reidar Fuglestad, adm. dir. i SKMU, sier gaven er viktig for realiseringen av prosjekt Kunstsilo.

–  Med dette bidraget fra Sparebanken Sør og sparebankstiftelsen har vi fått på plass den private delen av finansieringspakken. Uten dette bidraget hadde det vært vanskelig å komme videre med Kunstsilo, sier Fuglestad.

Han er glad for å ha fått regionens største bank med på laget.

– Sparebanken Sør er en viktig samfunnsaktør i landsdelen. Vi tror bankens engasjement for å løfte fram SKMU og kunstsamlingen vil inspirere andre næringslivsaktører til å bli med, sier Fuglestad.

Et kraftsentrum

Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken Sør, sier det er et enstemmig styre som står bak gaven. Beslutningen understreker bankens tro på kunst som en viktig faktor for samfunnsutvikling.

–  SKMUs Kunstsilo blir et regionalt kraftsentrum for kunstformidling. Den vil styrke kulturlivet i regionen og bidra til vekst og utvikling. Sammen med Kilden Teater og Konserthus blir Kunstsilo en destinasjon som vil trekke mange besøkende til landsdelen, sier Bergskaug.

Sparebanken Sør har samarbeidet med SKMU i mange år, blant annet om utdeling av Sparebanken Sørs kunstnerpris til unge, talentfulle kunstnere. Den nye avtalen innebærer at banken og stiftelsen vil støtte aktiviteter og kunstformidling når Kunstsilo er etablert. Eldbjørg Dahl, styremedlem i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, sier deres fremste mål er å bidra til å spre kunstglede i hele landsdelen. – Vi tror Kunstsilo er et flott tiltak som kan bidra til å folkeliggjøre kunst og bringe den ut til et bredere lag av befolkningen. Målet må være å vekke kunstglede blant flere mennesker, sier Dahl.

Sparebanken Sør og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er en betydelig bidragsyter til sosiale og kulturelle formål i landsdelen. I 2018 er det avsatt 55 millioner kroner i gavemidler til ulike samfunnsnyttige tiltak.

På bildet over ser vi Geir Bergskaug, adm. dir. i Sparebanken Sør (t.v.) og adm. dir. Reidar Fuglestad i SKMU, Eldbjørg Dahl, styremedlem i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, smilte om kapp med sola under gavetildelingen i Kristiansand torsdag. 

Reidar Fuglestad, adm. dir. i SKMU (i midten), uttrykte stor glede over å ha fått landsdelens største bank, Sparebanken Sør, ved adm. dir. Gir Bergskaug, og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, ved styremedlem Eldbjørg Dahl, med på laget.

Kristiansand 24. mai 2018

For flere opplysninger kontakt

Reidar Fuglestad adm. dir. SKMU: 481 59 900
Geir Bergskaug, adm. dir. Sparebanken Sør: 901 27 206
Eldbjørg Dahl, styremedlem Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør: 938 04 000