Meny

Sparebanken Sør innfører kundeutbytte og styrker egenkapitalbeviset

Styret i Sparebanken Sør foreslår å innføre kundeutbytte. – Det innebærer at en del av bankens overskudd gis tilbake til kundene våre. For en vanlig privatkunde vil utbyttet kunne utgjøre flere tusen kroner i året.

Geir Bergskaug er administrerende direktør i Sparebanken Sør

Det sier administrerende direktør Geir Bergskaug, som forteller at dette er en del av et større forslag der banken samtidig overfører 3,3 milliarder kroner fra grunnfondet til børsnoterte egenkapitalbevis. Samlet skal det gjøre banken mer attraktiv som investeringsmulighet – også for privatpersoner i landsdelen.

Kundeutbytte er godt nytt

– Jeg er glad for å endelig kunne fortelle at våre kunder kan få en del av overskuddet. Vi tror det blir tatt godt imot, slik vi har sett hos andre sparebanker og forsikringsselskaper som har innført kundeutbytte.

Planen er at kundeutbyttet vil kunne utgjøre rundt 0,2 prosent av lån og innskudd inntil en grense på to millioner kroner i lån og to millioner kroner i innskudd per kunde. Størrelsen på kundeutbytte vil være avhengig av bankens resultat, og kan utbetales for første gang i 2023.

Flere kan bli eiere

Kundeutbytte er foreslått innført som en del av et større forslag, som blant annet innebærer at et stort antall nye egenkapitalbevis er planlagt solgt i markedet – både til institusjonelle og private investorer. Sparebanken Sør har, som andre større sparebanker, to typer egenkapital, selveid grunnfondskapital og privateid eierandelskapital, som omsettes på børs i form av egenkapitalbevis (sparebankenes svar på aksjer).

– Styrets forslag innebærer å konvertere deler av grunnfondskapitalen til eierandelskapital. Dette gjøres ved å utstede nye egenkapitalbevis som overføres til Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, som allerede er bankens største eier av egenkapitalbevis, forklarer Bergskaug.

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør planlegger så å selge det alt vesentligste av de nye egenkapitalbevisene. Dette betyr at 40 prosent av bankens egenkapital vil bli handlet på Oslo Børs, mot 16 prosent i dag. Dette er viktig for mange investorer. På hvilket tidspunkt det eventuelt skjer, vil være opp til stiftelsen.

– Etter det planlagte nedsalget vil Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bli en svært kapitalsterk stiftelse som både kan bidra positivt til bankens utvikling og til allmennyttige formål i regionen. Vi håper og tror at mange av våre kunder og andre små og store investorer i landsdelen vil se på nedsalget som en god mulighet til å bli eiere i Sparebanken Sør.

Styrker banken

Styret i banken har også oppdatert bankens politikk når det gjelder utbytte og fastsatt nye finansielle mål.

– Samlet sett vil forslaget innebære at vi opprettholder evnen til å støtte gode formål på dagens nivå, samtidig som kundeutbytte kommer kundene til gode, og det økte antallet børsnoterte egenkapitalbevis gjør oss attraktive for flere investorer. Så dette styrker oss på mange fronter, sier Bergskaug.

Hovedelementene i forslaget er:

  • Innføring av kundeutbytte
  • Utstedelse av egenkapitalbevis som overføres til Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
  • Planlagt nedsalg av egenkapitalbevis fra stiftelsen på et egnet tidspunkt
  • Ny utbyttepolitikk
  • Nye finansielle mål

Forslaget vil nå bli forelagt for forstanderskapet i Sparebanken Sør og for generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, og er også avhengig av nødvendige tillatelser fra Finanstilsynet.

Ansatte i Sparebanken Sør jubler for styrets forslag til rekordstort kundeutbytte

Om kundeutbytte

Vi har nå utbetalt over 400 millioner kroner i kundeutbytte for 2023! 

Geir Bergskaug er administrerende direktør i Sparebanken Sør

Solide resultater og nye digitale løsninger

– Resultatet for 2021 viser at vi kom styrket gjennom nok et år med pandemi. Det viser at vi er en solid bank, som er godt rustet for krevende tider. Det er viktig for oss og det er viktig for kundene!

Sparebanken Sør bidrar til reduksjon av klimagassutslipp på mange vis

Skal måle klimagassutslippene til lånekunder

Som én av over 150 banker og investorer fra hele verden, har Sparebanken Sør forpliktet seg til å måle og offentliggjøre klimagassutslippene i utlåns- og investeringsporteføljen.

Legitimer deg hjemmefra via BankID-appen

Første bank med ID-sjekk hjemmefra

Sparebanken Sør er første bank i landet der du kan legitimere deg via BankID. Et samarbeid med Vipps gjør at bankkundene ikke lenger må ta med seg passet fysisk til banken.