Meny

Lovpålagte dokumenter må sendes inn

Alle banker må kontinuerlig hente inn informasjon om kundene sine som en følge av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Selv om vi kjenner dere godt, trenger vi oppdaterte dokumenter fra virksomheten.

Vi ber deg derfor om å fylle ut skjema for virksomheten deres og laste opp nødvendige vedlegg.

Velg skjemaet for type virksomhet her

Skjema for aksjeselskap

Skjema for lag og foreninger

Skjema for ANS, DA, IKS, kommandittselskap

Skjema for borettslag, boligbyggelag og samvirkeforetak, BA

Skjema for sameie

Skjema for andre selskapsformer