Meny

Bedriftsforsikring

Frende Forsikring sin bedriftsforsikring er svært fleksibel. Forsikringen kan utvides, tilpasses bransjen din og behovet bedriften din har.

Tingdekning

Bedriften kan forsikre eiendelene sine (maskiner, inventar, løsøre, varer) på et fast forsikringssted. Denne forsikringen dekker tingene dine ved brann-, vann- og naturskade, i tillegg til innbrudd. Forsikringen kan også utvides til å omfatte andre plutselige og uforutsette skader.

Avbruddsforsikring

Denne forsikringen dekker inntektstap bedriften din kan komme til å få. Avbruddsforsikring sikrer dermed bedriftens driftsresultat.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring dekker rettslig erstatningsansvar for skade på personer eller ting.

Spesialtilpassede bedriftsforsikringer

Dekningene over har også en rekke tilleggsdekninger. Bedriftsforsikringer tilpasses hver bedrift sitt behov, og din lokale rådgiver kan hjelpe deg å komme frem til riktig forsikringsløsning for dere.

Bedriftsforsikring