Meny

Sparebanken Sør gir 26,9 millioner kroner til utvikling av demokratisk AI

Sparebanken Sørs gavefond gir 26,9 millioner kroner til storsatsing innenfor kunstig intelligens (AI) ved Universitetet i Agder (UiA).

Millioner til grønn og demokratisk AI

Verktøy innenfor kunstig intelligens har blitt lett tilgjengelige, og mange har oppdaget at de gir mulighet for å effektivisere mange ulike arbeidsoppgaver. Men det er store utfordringer med mange av verktøyene som brukes, blant annet fordi de bruker mye strøm, er diskriminerende og styres av store teknologiselskaper som er lite transparente.

CAIR, senter for forsking på kunstig intelligens på UiA, fokuserer på demokratisk kunstig intelligens, en åpen, logisk og transparent AI som kan være et alternativ til de store teknologigigantene. Det innebærer blant annet å utvikle AI-teknologi for helsesektoren gjennom videreutvikling av samarbeidet med Sørlandet sykehus. Senteret ledes av professor Ole-Christoffer Granmo, som nylig ble kåret til tiårets AI-forsker i Norge.

– Nå skal vi bygge videre på en teknologi utviklet av oss på UiA og som det publiseres forskning på i alle de store teknologijournalene i verden. Vi ønsker kort sagt å utvikle grønn og demokratisk kunstig intelligens som vi faktisk skjønner hvordan fungerer, i motsetning til dagens alternativer, sier Granmo. 

CAIR ønsker å mangedoble datakraften med seks nye servere og utvide med to nye doktorgradsstillinger og en 20 prosent AI-koordineringsressurs. Sparebanken Sør finansierer fire av disse serverne, samt de nevnte stillingene.

– AI-forskningen har tatt store steg den siste tiden. UiA sitt forskningssenter innen kunstig intelligens, CAIR, er blitt et internasjonalt tyngdepunkt. Å støtte dette er i tråd med vår visjon om å bidra til bærekraftig vekst og utvikling i landsdelen, uttaler Eva Kvelland, konserndirektør for marked og kommunikasjon i Sparebanken Sør.

– Det kan høres lite ut med fire maskiner og to stillinger, men betydningen disse maskinene vil ha for AI-forskningen er enorm. Dette gir UiA unike muligheter til å skape demokratisk og grønn AI. Både banken, universitetet og hele landsdelen har all grunn til å være stolte av denne satsningen, avslutter Kvelland.

Sparebanken Sør gir 30 millioner til nasjonalt kompetansesenter for havvind

Gir 30 millioner til nasjonalt kompetansesenter for havvind

– Ved å bevilge midler til etablering og drift av et nasjonalt kompetansesenter, trekker vi flinke folk og miljøer sørover og bidrar til omstilling og utvikling av hele landsdelen, sier Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken Sør.

Illustrasjonsfoto | gaver og sponsormidler til lokalsamfunnet

Vi deler ut midler til lokalsamfunnet

Vi er en samfunnsengasjert bank som støtter våre lokalsamfunn blant annet med støtte i form av gaver, sponsorater, stipend og priser.