Meny

Sareptaprisen 2020 til Kirkens SOS

Kirkens SOS mottok torsdag 22. oktober Sareptaprisen for 2020 for sitt livsviktige arbeid med å møte mennesker i krise på telefon, melding og chat.

Foto av overrekkelsen av Sareptaprisen 2020 til Kirkens SOS

(Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK)

Overrekkelsen fant sted i Oslo Kongressenter under KNIF sitt informasjonsmøte om statsbudsjettet. Kirkens SOS sin nye generalsekretær, Lasse Heimdal, mottok prisen sammen med Kristin Olstad Schea, en av organisasjonens mange frivillige. Prisen ble delt ut av viseadministrerende direktør i Sparebanken Sør, Lasse Kvinlaug.

Sareptaprisen er innstiftet av KNIF og Sparebanken Sør for å skape oppmerksomhet omkring verdiskapingsarbeid som kan knyttes til en frivillig eller ideell organisasjon, ut ifra en tolkning om «å få mye ut av lite».

Juryens begrunnelse

Juryen skriver i sin begrunnelse for årets tildeling:
Vinneren av Sareptaprisen 2020 er en organisasjon som ble etablert allerede i 1974. Helt siden oppstarten har den bidratt til å skape et varmere samfunn, den har berørt mange enkeltmenneskers liv, og den har fått mye ut av lite.

Vinnerens arbeid er livsviktig, og sentralt står troen på at møtet med et likeverdig medmenneske er den beste måten å møte andre på. I tillegg til de ca. 40 ansatte, er det nærmere 1000 frivillige medarbeidere i organisasjonen. En frivillig jobber ca. 200 timer i snitt per år uten å få betalt. Det tilsvarer 200 000 dugnadstimer. Om alle disse timene skulle blitt lønnet med nattillegg, helgetillegg og sosiale kostnader, hadde det kostet mer enn 70 millioner. Dette er dermed en organisasjon som hver dag får uvurderlige og imponerende verdier og engasjement ut fra sine midler - noe som er et sentralt kriterium for Sareptaprisens jurybegrunnelse.

I Norge dør over 500 mennesker hvert år i selvmord, og omkring 10 ganger så mange forsøker å ta sitt eget liv. Et av de viktigste første skrittene for å hindre selvmord, er å snakke om selvmordstankene. Årlig mottar organisasjonen over 300 000 henvendelser på telefon, melding og chat, og nærmere 200 000 av dem blir besvart. Over 20 000 av dem handler om selvmordstanker. I løpet av koronakrisen har organisasjonen fått langt flere samtaler, og sommeren 2020 fikk de inn nesten dobbelt så mange akutte selvmordsamtaler sammenliknet med året før.

Visjonen er «å gi tid til, tro på og håp for mennesker i krise». Overordnet er formålet å lindre følelsesmessig- og eksistensiell krise, og forebygge selvmord.

Organisasjonen er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett, med hovedkontor i Oslo og 11 regionale sentre. Den mottar offentlige tilskudd, men er helt avhengig av gaver for å opprettholde og utvikle virksomheten. Ikke minst for å kunne rekruttere, lære opp og følge opp de frivillige.

Vi gratulerer Kirkens SOS med Sareptaprisen 2020!

Kontaktpersoner

Vinner
Lasse Heimdal, generalsekretær i Kirkens SOS, telefon 951 51 194

KNIF
Kåre Rønningen, kommunikasjonssjef, telefon 404 05 980

Sparebanken Sør
Frode Stubhaug Klem, KNIF-koordinator, telefon 404 47 725

Fakta om Sareptaprisen

Prisen ble innstiftet av KNIF og Sparebanken Sør i 2014.

Formålet med prisen er å skape oppmerksomhet omkring det verdiskapingsarbeid som skjer, i første rekke på merkantilt område, ut fra en tolkning av «å få mye ut av lite» - enten gjennom at det skapes reduserte utgifter, merverdier eller andre effekter som medfører mer til organisasjoners, institusjoners eller foreningers kjernevirksomhet.
Prisen består av et kunstverk av Sørlandskunstneren Per Fronth. Sammen med prisen følger et beløp på 150 000 kroner som skal tilfalle den organisasjon eller virksomhet som har dannet grunnlaget for prisen.

Vinner 2014: Sveinung Lianes for sitt arbeid med å etablere NLMs gjenbruksbutikker.
Vinner 2015: Stiftelsen Skjærgårdsgospel som har utviklet en landsdekkende virksomhet.
Vinner 2016: Matsentralen for sitt arbeid med å distribuere overskuddsmat i østlandsområdet.
Vinner 2017: Ragnhild Hiis Ånestad for sitt arbeid med korbevegelsen Soul Children.
Vinner 2019: Organisasjonen Barnevakten for sitt arbeid for at barn og unge skal bruke mediene på en trygg og bevisst måte.

Årets jury

Daværende generalsekretær i KRIK, Silje Kvamme Bjørndal (juryleder)
Styreleder i KNIF, Knut Are Hole
Styreleder i Sparebanken Sør, Stein A. Hannevik

Kåre Rønningen (KNIF), Frode S. Klem (Sparebanken Sør) og Vidar Blakseth (Sparebanken Sør) har vært sekretærer for juryen.