Meny

Sparebanken Sør Næringspris 2018 til brødrene Ubostad

Pressemelding: Helseminister Bent Høie har overrakt Sparebanken Sør Næringspris for 2018 til brødrene Gaute og Stig Ubostad.

Helseminister Bent Høie overrekker Sparebanken Sør Næringspris 2018 til brødrene Ubostad

Overrekkelsen fant sted under Arendalsuka i forbindelse med debatten «Er velferdsstaten truet av private aktører?» i Arendal kulturhus.

Sparebanken Sør Næringspris er etablert for å stimulere til næringsutvikling og samfunnsengasjement i tråd med bankens visjon om å skape vekst og utvikling for landsdelen.

Juryen skriver i begrunnelsen for årets tildeling

Vinnerne av Sparebankens Sør Næringspris 2018 har arvet en virksomhet som ble etablert i 1934. Med enormt pågangsmot, kreativitet og gjennomføringsevne, har de videreforedlet denne arven, og etablert stadig nye virksomheter. Dette har skapt optimisme, vekst og synergieffekter i hele regionen.

De har gode samarbeidsevner, og de får både statlige instanser, fylkeskommunen og omkringliggende kommuner til å delta og bidra i flere av prosjektene.

Vinnerne bidrar med betydelige sponsormidler til idrett og kultur, samt internasjonalt bistandsarbeid.

Deres virksomheter har i dag ca. 90 ansatte, men antallet vil øke betydelig i de nærmeste årene.

De eier og driver i dag konferanse- og feriehotellene Rosfjord Strandhotell og Lindesnes Havhotell. I tillegg er de deleiere i og har vært svært viktige for etableringen av Sørlandsbadet.

Videre har de nå startet arbeidet med å utvikle Lomsesanden Camping til å bli en moderne og nytenkende form for camping med vekt på naturopplevelser.

Til nyttår er det planlagt byggestart av «Anne Cath Vestlys Verden» i Lyngdal. Det skal bli en aktivitetspark og et museum over Vestlys mange figurer og forfatterskap.

Som om ikke dette var nok, er Norges første undervannsrestaurant, «Under», klar til åpning i 2019. «Restaurantkroppen» er nå behørig forankret på havbunnen utenfor Lindesnes Havhotell. Dette prosjektet har fått internasjonal medieoppmerksomhet som er uten sidestykke i norsk turistnæring. Restauranten har allerede fått flere tusen bordbestillinger, og vil få tilreisende fra hele verden.

En enstemmig jury uttaler at brødrene Gaute og Stig Ubostad med sin begeistring, energi og entusiasme, er verdige vinnere av Sparebanken Sør Næringspris 2018. I tillegg er ektefellene Hege og Kathrine, som har daglig driftsansvar for de to hotellene, viktige bærebjelker i alt de holder på med.

Vi gratulerer!

Intervju med prisvinner Gaute Ubostad

Bilde av overrekkelsen

Dersom du ønsker å få bilde fra overrekkelsen tilsendt, kontakt Rolf Søraker, telefon 918 23 371, eventuelt e-post rolf.soraker@sor.no.

Kontaktpersoner i Sparebanken Sør

Adm. direktør Geir Bergskaug, telefon 901 27 206, e-post geir.bergskaug@sor.no
Viseadm. direktør Lasse Kvinlaug, telefon 982 81 575, e-post lasse.kvinlaug@sor.no

Brødrene Gaute og Stig Ubostad

Gaute Ubostad, telefon 959 94 450, e-post gaute@rosfjord.no
Stig Ubostad, e-post stig@rosfjord.no