Meny

Livs- og pensjonsforsikring

Noen forsikringer er du som bedriftsleder lovpålagt å ha for dine ansatte, og du har også muligheten til å knytte flere gode dekninger til avtalen. Våre rådgivere kan hjelpe deg med gode råd og fleksible løsninger tilpasset din bedrift. Gode ordninger gjør din bedrift konkurransedyktig på arbeidsmarkedet.

Uføreforsikring

Du kan velge å knytte en uføreforsikring til forsikringene. Denne forsikringen er tilpasset dagens trygdesystem. Frendes forsikringsløsninger er fleksible og tilpasses alltid hver bedrift.

Ajourhold av innskuddspensjon

Virksomheten er til enhver tid ansvarlig for at riktig informasjon er registrert i innskuddspensjonsavtalen med hensyn til medlemsmasse, riktig lønn og stillingsprosent. Dette er nødvendig for at virksomheten skal betale korrekt sparebeløp for de ansatte, bli belastet med korrekte kostnader, og ikke minst, for at de ansatte skal få de ytelsene de har krav på.

Veiledning til ajourhold