Meny

Livs- og pensjonsforsikring

Bruker bedriften din forsikringer som et ansattgode for å tiltrekke seg de beste folkene, eller vil dere bare sikre at dere dekker det som er lovpålagt? Uansett hvilket behov du har, hjelper vi deg med å sette sammen oversiktlige løsninger. 

Verdt å vite: Noen forsikringer er du lovpålagt å ha for dine ansatte. I tillegg finnes en rekke gode tilleggsdekninger som du kan vurdere. Rådgiverne våre kan hjelpe deg med gode råd og fleksible løsninger tilpasset bedriften din.

Vi formidler forsikring gjennom Frende Forsikring, og i samarbeid med Frende formidler vi pensjon levert av Nordea Liv. Ta kontakt med oss for rådgivning og tilbud som er skreddersydd for bedriften din.

Pensjon

Nordea Liv har overtatt pensjonsporteføljen til Frende, noe som gir et enda bedre og bredere tilbud til nye og eksisterende kunder.

Innskuddspensjon er den vanligste løsningen for å spare til ansatte sin pensjon. Med innskuddspensjon betaler bedriften en sum hvert år til pensjonskontoen til de ansatte. Med innskuddspensjon hos Frende levert av Nordea Liv, kan dere velge sparing innenfor følgende sparesatser:

  • Inntil 7 % av lønn opptil 12 G
  • I tillegg kan du spare inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G 

Minimum sparesats er etter loven 2 % av lønn opptil 12G, men bedriften kan selv velge om sparingen skal starte fra første krone, og om den vil spare mer enn minstekravet. Det er også mulig å få flere tilleggsdekninger til avtalen, kontakt oss gjerne dersom du vil høre mer om uførepensjon, ektefelle-/samboerpensjon eller barnepensjon.

Pengene du sparer investeres i fondspakker.  De ansatte kan selv velge hvilken fondspakke de ønsker innenfor avtalen som bedriften har valgt. Les mer om innskuddspensjon her.

Livsforsikring

Uføreforsikring

Du kan velge å knytte en uføreforsikring til forsikringene. Frendes forsikringsløsninger er fleksible og tilpasses alltid hver enkelt bedrift.

Gruppelivsforsikring

Gruppeliv død gir en engangsutbetaling til etterlatte hvis din ansatte dør. Du kan også knytte dekninger om uførhet til forsikringen. 

Obligatorisk tjenestepensjon

Arbeidsgivere er lovpålagt å spare til alderspensjon for sine ansatte. Dette kalles obligatorisk tjenestepensjon. 

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) pålegger de fleste bedrifter og organisasjoner å spare minimum to prosent av lønn opptil 12 G. Per 1. mai 2022 er én G 111 477 kroner. OTP kan oppfylles ved å etablere en innskuddspensjonsavtale. 

Obligatorisk tjenestepensjon inkluderer innskuddsfritak. Det betyr at sparingen er forsikret, og hvis en ansatt hos deg blir ufør, fortsetter pensjonsleverandøren sparingen for den ansatte inntil friskmelding eller fylte 67 år. 

Hvem skal ha obligatorisk tjenestepensjon?

  • bedrifter med kun én ansatt i tillegg til eier, forutsatt at den ansatte jobber minst 75 prosent
  • virksomheter med bare deltidsansatte må spare til obligatorisk tjenestepensjon dersom samlet arbeidstid utgjør minst to årsverk
  • skattepliktige og ikke-skattepliktige organisasjoner
  • ingen ansatte kan reservere seg fra medlemskap i en kollektiv pensjonsavtale

Hva betyr innføring av egen pensjonskonto for bedriften og de ansatte?

Stortinget har vedtatt endringer i innskuddspensjonsloven og innføring av egen pensjonskonto. Lovendringen innebærer i hovedsak at arbeidsgiver pålegges et økt informasjonskrav og at arbeidstaker skal får mer innflytelse over egen pensjon.

Ønsker du mer informasjon om hva egen pensjonskonto (EPK) betyr for bedriften din? Kontakt oss, så kan pensjonsrådgiveren vår hjelpe deg videre.

Kontaktperson Frende Forsikring

Stig Aadnevik
Senior bedriftsrådgiver

Mobil +47 47 63 40 86 | e-post stigmartin.aadnevik@sor.no