Meny

Livs- og pensjonsforsikring

Bruker bedriften din forsikringer som et ansattgode for å tiltrekke seg de beste folkene, eller vil dere bare sikre at dere dekker det som er lovpålagt? Uansett hvilket behov du har, hjelper vi deg med å sette sammen oversiktlige løsninger. 

Verdt å vite: Noen forsikringer er du lovpålagt å ha for dine ansatte. I tillegg finnes en rekke gode tilleggsdekninger som du kan vurdere.

Våre rådgivere kan hjelpe deg med gode råd og fleksible løsninger tilpasset bedriften din.

Vi formidler pensjon og forsikring gjennom Frende Forsikring. Ta kontakt med oss for rådgivning og tilbud som er skreddersydd for bedriften din.

Pensjon

Innskuddspensjon

Har du en eller flere ansatte? Hvor mye vil du spare til dine ansattes alderspensjon? Hos oss kan du spare lovens minstekrav på 2 % fra 1-12 G eller gi dine ansatte enda bedre sparing:

  • Fra 2-7 % av lønn mellom 1 G og 12 G
  • I tillegg kan du spare inntil 18,1 % ekstra (totalt inntil 25,1 %) av lønn mellom 7,1 og 12 G

Du kan velge om sparingen skal starte fra første krone eller fra 1 G. 

Det er egne regler for deg som er selvstendig næringsdrivende.

Uførepensjon

Hvis den ansatte blir sykmeldt får han eller hun sykepenger fra NAV de første 12 månedene. Etter dette forsvinner sykepengene og blir vanligvis erstattet av arbeidsavklaringspenger. Da trer uførepensjonen fra forsikringen i kraft.

Livsforsikring

Uføreforsikring

Du kan velge å knytte en uføreforsikring til forsikringene. Denne er tilpasset dagens trygdesystem. Frendes forsikringsløsninger er fleksible og tilpasses alltid hver enkelt bedrift.

Gruppelivsforsikring

Gruppeliv død gir en engangsutbetaling til etterlatte hvis din ansatte dør. Du kan også knytte dekninger om uførhet til forsikringen. 

Hold pensjon- og gruppelivsavtalen oppdatert

Det er lovpålagt å holde både pensjons- og gruppelivsavtalen oppdatert til enhver tid. Det betyr for eksempel at informasjon om den ansatte, samt endringer i lønn og stillingsprosent, må registreres. Det er viktig for å sikre at dine ansatte får det de har krav på og for at bedriften betaler inn riktig beløp til ordningen. Veiledning til ajourhold (åpnes i nytt vindu).

Obligatorisk tjenestepensjon

Arbeidsgivere er lovpålagt å spare til alderspensjon for sine ansatte. Dette kalles obligatorisk tjenestepensjon. 

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) pålegger de fleste bedrifter og organisasjoner å spare minimum to prosent av lønn mellom 1 G og 12 G. Per 1. mai 2019 er én G 99 858 kroner. OTP kan oppfylles ved å etablere en innskuddspensjonsavtale. 

Obligatorisk tjenestepensjon har et såkalt innskuddsfritak. Det betyr at sparingen er forsikret, og hvis en ansatt hos deg blir ufør, fortsetter Frende Forsikring sparingen for den ansatte. 

Hvem skal ha obligatorisk tjenestepensjon?

  • Samtlige ansatte over 20 år og som har en arbeidstid som utgjør minimum 20 prosent av full stilling.
  • Bedrifter med kun én ansatt i tillegg til eier, forutsatt at den ansatte jobber minst 75 prosent. 
  • Virksomheter med bare deltidsansatte må spare til obligatorisk tjenestepensjon dersom samlet arbeidstid utgjør minst to årsverk. 
  • Skattepliktige og ikke-skattepliktige organisasjoner. 
  • Ingen ansatte kan reservere seg fra medlemskap i en kollektiv pensjonsavtale.