Meny

Disse får støtte fra Sparebanken Sør turstimidler i 2023

En million er fordelt til turstiprosjekter fra Jæren til Sandefjord.

Disse får støtte fra Sparebanken Sør turstimidler i 2023

Sparebanken Sør turstimidler hadde søknadsfrist 1. mars, og midlene deles nå ut til etablering av nye, eller opprusting av gamle turstier. Det er satt av en million kroner til midler for formålet. Søkere fra Jæren til Sandefjord har søkt, og prosjektet er et samarbeid mellom banken og seks ulike friluftsråd i området. Midt-Agder friluftsråd administrerer prosjektet.

De innsendte søknadene representerer et mangfold av turstiprosjekter, godt spredd fra turlag i Sør-Norge. Pengene skal brukes på alt fra utbedringsarbeid som merking, vedlikehold og gruslegging, til anleggelse av nye stier og bruer med mer, sier daglig leder i Midt-Agder Friluftsråd, Magnus Thomassen.

– Det er fantastisk å se at det er så mange frivillige i sving for friluftslivet i eget nærmiljø der ute. Vi har fått mange søknader og positive tilbakemeldinger, og opplever at dette er et godt eksempel på samarbeid mellom næringslivet og lokalmiljøet. Prosjektet er treårig, og denne runden med utdeling av midler er den tredje i rekken.

Dette er foreningene som får tildelt midler til turstiprosjekter i 2023

Jæren Friluftsråd

Lions Club Hå: 35 000 kr

Dalane Friluftsråd

Moi idrettslag: 50 000 kr

Lister Friluftsråd

Rahommen Velforening: 50 000 kr
Eiken idrettslag: 45 000 kr
Lyngdal Rotary Klubb: 37 500 kr
Grindheim idrettslag: 35 000 kr
Andabeløy velforening: 30 000 kr
Skogselskapet i Agder: 5 000 kr

Midt-Agder Friluftsråd

Vennesla turstigruppe: 80 000 kr
Ski og Skøiteklubben Oddersjaa: 60 000 kr
Øyslebø Vel: 36 000 kr
Herstøl laget: 35 000 kr
Lognavatn Velforening: 19 000 kr

Friluftsrådet Sør

Froland historielag: 60 000 kr
Marivold Vel: 50 000 kr
Eide Sognelag: 30 000 kr
Froland turlag: 20 000 kr
Slaabervigs Venner: 20 000 kr
Gautefall og Heimdalsheia stilag: 20 000 kr
Vedlausfjell og Slokedalsfjell løypelag: 15 000 kr
Austre Moland Historielag: 10 000 kr
Grendelaget Vestøl Vel Vestølmarka Turløyper, Gjerstad kommune: 10 000 kr
Hoves venner: 10 000 kr

Grenland Friluftsråd

DNT Telemark avd. Skien Turlag: 42 500 kr
Gautefall Turlag: 30 000 kr

Lag og foreninger uten tilknytning til Friluftsrådene

Tveitgrend Grendelag: 80 000 kr
Skigruppa i Helgen IL: 55 000 kr
Sannidal Idrettslag: 20 000 kr
Skåtøy vel v/ barne-, ungdoms- og kulturkomiteen: 10 000 kr

Ansatte i Sparebanken Sør jubler for styrets forslag til rekordstort kundeutbytte

Om kundeutbytte

Vi har nå utbetalt over 400 millioner kroner i kundeutbytte for 2023! 

Sparebanken Sør Turstimidler

Tildelte turstimidler 2022

Blant 57 innsendte søknader om utbedring og etablering av turstier, får 31 lag og foreninger til sammen en million kroner fra Sparebanken Sør turstimidler.

Vinneren av Sparebanken Sør Kunstnerpris 2022 til venstre og vinner av publikumsprisen i midten.

Per Kristian Nygård vant kunstnerprisen 2022

Under en digital prisutdeling torsdag kveld ble Sparebanken Sør Kunstnerpris 2022 tildelt Per Kristian Nygård. Prisen på 150 000 kroner er en av landets største kunstnerpriser.