Meny

Firmabilforsikring

Har firmaet ditt registrert en eller flere norskregistrerte person- eller varebiler under fem tonn, kan de forsikres som firmabil.

Hvilken forsikringsdekning bør du velge?

Det er flere elementer som spiller inn når du skal velge hvilken forsikringsdekning du skal ha på firmabilen, og både bilens alder, tilstand og verdi er relevante. Hos Frende Forsikring kan du velge mellom fire ulike dekninger, og tilleggsdekninger under disse.Hovedtrekkene i de fire er:

  • Ansvarsforsikring. Dette er minimumsdekningen og denne er lovpålagt for alle bilder.
  • Delkasko. Denne dekker skader etter brann og tyveri, i tillegg til skader på bilens glassruter. Veihjelp er også inkludert.
  • Kasko uten leiebil. Denne dekker tap og skade på firmabilen etter kollisjon, utforkjøring, velt, hærverk eller annen tilfeldig ytre påvirknig, i tillegg omfattes ogs alt som er dekket under delkasko.
  • Kasko med leiebil. Denne dekker alt som kasko uten leiebil, i tillegg til at utgifter til leiebil dekkes så lenge firmabilen din er på verksted.

Det er ellers verdt å merke seg at det er mulig å bruke firmabilen til øvelseskjøring uten å endre firmabilforsikringen.

Vi tilbyr firmabilforsikring via Frende forsikring