Meny

Samlokalisering av bankfilialer

Sparebanken Sør møter endringer i kundeatferd med å samlokalisere enkelte filialer. Kundene vil imidlertid fortsatt kunne forholde seg til et kontor i nærområdet.

- Kundene bruker banken på en helt annen måte i dag enn for bare 10 år siden. Teknologisk endring og endret kundeadferd har forandret banklandskapet radikalt, og endringstakten fortsetter i høyt tempo, forteller administrerende direktør Geir Bergskaug i Sparebanken Sør.

Utviklingen fører til mindre bruk av kontorene til daglige banktjenester, redusert behov for kontanter, økt aktivitet i kundesenteret og en kraftig vekst i selvbetjening i digitale kanaler, som nettbank og mobilbank.

- Kontanthåndtering og dagligbanktjenester betyr mindre for vårt tilbud i kontornettet i dag. Samtidig ønsker kundene våre i økende grad kompetent og personlig rådgivning i økonomiske spørsmål. Denne endringen i kundeadferd tilpasser vi oss gjennom å skape større kompetansemiljøer, forteller Bergskaug.

I løpet av mars vil Sparebanken Sør-filialene Spangereid, Eydehavn, Konsmo og Fevik samlokaliseres med nærliggende kontorer i samme kommune. Kundene vil etter endringene bli betjent fra avdelingene Lindesnes, Arendal, Byremo og Grimstad. Alle berørte kunder vil få nærmere informasjon før endringene skjer.

- Vi er sikre på at å samle våre rådgivere i større miljøer vil føre til god kompetanseutvikling for ansatte, og sikre kundene enda bedre oppfølging og rådgivning. I tillegg vil styrkingen av kundesenteret og økt satsing på digitale løsninger gi våre kunder en tilgjengelig, kostnadseffektiv og konkurransedyktig bank, sier Geir Bergskaug.

Kontaktpersoner i Sparebanken Sør:
Direktør PM Gunnar P. Thomassen – tlf. 41 68 28 17
Adm. dir. Geir Bergskaug – tlf. 901 27 206