Meny

8300 vil være eiere i Sparebanken Sør

Natt til tirsdag kom fasiten. Nedsalget av egenkapitalbevis fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør viste at hele 8300 vil være eiere i banken, og overtegningen var svært stor.

Geir Bergskaug er administrerende direktør i Sparebanken Sør

Geir Bergskaug, konsernsjef i Sparebanken Sør. 

– Dette er resultater vi bare kunne drømme om. Når 8300 småsparere har valgt å tegne seg for en samlet sum på om lag 2 milliarder kroner i det offentlige tilbudet, så er det en stor tillitserklæring. Det betyr mye for oss at så mange har tro på banken. Dette styrker tilhørigheten vår til landsdelen, sier konsernsjef Geir Bergskaug.  

For de som har tegnet seg i det offentlige tilbudet (retail), så innebærer den store interessen at man får en avkortning. Det betyr at de får egenkapitalbevis for 20 prosent av det beløpet de har tegnet seg for. På bankkontoen ser man derfor at 20 prosent av beløpet er trukket, og i VPS-kontoen blir det registrert egenkapitalbevis for den tilsvarende summen.

Stor interesse

Nedsalget bestod av tre ulike tilbud; et til institusjonelle investorer, et til småsparere og et til bankens egne ansatte. Samlede tegninger utgjorde i overkant av 8,3 milliarder kroner. Pris per egenkapitalbevis er nå satt til 125 kroner, og det skal tildeles bevis for om lag 2,9 milliarder kroner.
 
– Vi skulle gjerne vært i posisjon til å tildele flere egenkapitalbevis. Selv om flere skulle ønske seg en større tildeling enn de får, så er den store interessen et tegn på at eierskapet de nå får i banken er attraktivt.

Styrker egenkapitalbeviset

Nedsalget fra stiftelsen var siste del av en rekke tiltak for å styrke egenkapitalbeviset til Sparebanken Sør, og gi banken en bedre kapitalstruktur. Våren 2022 konverterte banken om lag 3 milliarder kroner av grunnfondskapitalen til eierandelskapital, og overførte de nye egenkapitalbevisene til Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Det ga en betydelig økning i bankens børsverdi, på linje med tilsvarende regionsparebanker. Innføringen av kundeutbytte, som for første gang ble utbetalt våren 2023, har blitt svært godt mottatt hos kundene.