Meny

Ledige stillinger

Sparebanken Sør er et konsern med høye ambisjoner og spennende kunder. Våre verdier er stødig, engasjert og framtidsrettet. Banken skal kjennetegnes av en felles bedriftskultur, basert på et godt arbeidsmiljø, som bidrar til vekst og utvikling for den enkelte.

Kompetanse er et av våre viktigste konkurransefortrinn. Ledere og medarbeidere har et selvstendig ansvar for å utvikle sin kompetanse i tråd med de krav som stilles til de ulike roller.

Banken vil som arbeidsgiver legge forholdene best mulig til rette for at den enkelte ansatte skal kunne gjennomføre aktuelle utdannings- og utviklingstiltak.

Bankens lønns- og ansettelsesvilkår skal være konkurransedyktige i forhold til markedet. Lønnssystemet skal basere seg på en årlig vurdering av den enkelte ansattes utvikling og resultater. Det skal være fleksibelt og tilpasset bankens behov for kompetanse.

Eventuelle ledige stillinger listes under her.