Meny

Banken støtter nye økonomistudier på Gimlekollen

Sparebanken Sør bidrar med nesten fire millioner kroner til NLA Høgskolen som starter nye økonomi- og administrasjonsstudier på Gimlekollen i Kristiansand. 

Foto av økonomistudenter

NLA Høgskolen vil fra høsten 2021 tilby bachelorstudium i økonomifag ved skolens campus i Kristiansand, og Sparebanken Sør støtter studieetableringen med 3,75 millioner kroner som skal fordeles over de tre første oppstartsårene. Rektor Sigmund Sødal er svært takknemlig for den rause gaven, og for at banken og skolen sammen bygger Sørlandet. 

Sigmund Sødal, foto

— Direkte medfører dette også flere studenter og større akademisk virksomhet ved NLA i Kristiansand. Det handler om kompetanseutvikling i form av studier på høyskole-/universitetsnivå, der målgruppen i hovedsak er unge mennesker som starter studier etter videregående skole, sier Sødal.

Rolf H. Søraker, direktør for konsernstab i Sparebanken Sør, mener det er positivt at NLA Høgskolen utvider sitt studietilbud og supplerer de eksisterende studiene på Universitetet i Agder. 

– Banken har tro på at de nye studietilbudene vil bygge kompetanse som kan bidra til vekst og nyskapning, og dermed gi flere arbeidsplasser og bedre levekår i landsdelen, sier han. 

Legger vekt på etikk og entreprenørskap

NLA Hauge School of Management ble etablert på NLA i Oslo i 2013, og er inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge. De haugianske virksomhetene hadde særlig evne til å kombinere lønnsomhet og samfunnsengasjement gjennom nyetablering av bedrifter som løftet mennesker ut av fattigdom. Studieprogrammene som tilbys, viderefører tradisjonen ved å vektlegge etikk og entreprenørskap, skriver NLA Høgskolen på sine nettsider. 

Cathrine Borgen, foto

Cathrine Borgen, høgskolelektor og doktorgradsstipendiat ved NLA, mener det er spesielt bra at Sørlandet får dette studiet.

– Det er en del bedrifter her som er forankret i det samme verdigrunnlaget som NLA, og det vil være positivt for næringslivet i landsdelen at nyutdannede har øvd seg på å forankre valgene sine. Det handler om å bli bevisst på hvordan man balanserer fortjeneste og forvaltning, sier hun.