Meny

Barneforsikring

Forsikre fremtiden til det kjæreste du har. Frende sin barne- og ungdomsforsikring er kåret blant Norges beste flere år på rad. Vår barneforsikring dekker både ulykke og sykdom, og kan kjøpes til alle mellom tre måneder og 16 år. Forsikringen varer ut det året man fyller 26. I tillegg har den en unik utvidelse som sikrer barnet bedre livsvilkår frem til pensjonsalder om det blir avhengig av uførepensjon.

Inntektstap

Hva skjer dersom ditt barn blir varig medisinsk ufør, og ikke kan jobbe som voksen? Barnet ditt risikerer å måtte leve på minstepensjon pluss et mindre tillegg resten av livet.

Hvorfor er uførepensjon viktig i forsikring av barn?

Barneforsikringen vi tilbyr i samarbeid med Frende har flere år på rad vært kåret blant markedets beste. En av årsakene er den unike dekningen på livs- og uføreforsikring som fortsetter som voksenforsikring uten ny helseattest fra det året den forsikrede fyller 27 år. Folketrygden dekker i de fleste tilfeller halvparten av lønn.

Med denne forsikringen vil barnet motta en utbetaling fra forsikringen frem til den forsikrede fyller 67 år.

Unge som aldri har deltatt i arbeidslivet får ved uførhet utbetalt tilnærmet minstepensjon fra folketrygden. Dermed kan en barneforsikring være med på å bedre livskvaliteten til ditt barn helt frem til pensjonsalder.

Illustrasjonsfoto barneforsikring

To forskjellige barneforsikringer: bra og best

Barneforsikringen som i flere år har vært kåret til markedets beste, er nå en av to forsikringer. Vi har nå også tilbud om en rimeligere forsikring (bra) som gir halvparten av utbetalingene ved medisinsk invaliditet, sykdom eller ulykke, og ved uførepensjon. De andre dekningene er like på begge forsikringer.

Vår beste og anbefalte forsikring:

  • Medisinsk invaliditet ved sykdom: gir inntil 25 G (i 2020 ca kr 2.5 millioner).
  • Medisinsk invaliditet ved ulykke: gir inntil 25 G (i 2020 ca kr 2.5 millioner)
  • Uførepensjon: 1 G per år (i 2020 kr 101.351)

Praktisk informasjon

Hva dekkes av forsikringen?

Hvem kan forsikres?

Hvordan kjøpe barneforsikring?

Meld skade

Vil du melde om skade, sykdom, uførhet eller dødsfall? Ring Frende Forsikring på telefon (+47) 55 15 36 00, de er tilgjengelige døgnet rundt, alle dager.

Meld skade på nett

Gratis legetime på mobilen med appen Eyr

Dersom barnet ditt blir sykt eller skader seg, kan du med barneforsikring i Frende få gratis legehjelp med videokonsultasjon på mobilen eller nettbrettet. Ved å bruke appen Eyr kan legen gi dere råd, skrive ut henvisning og resepter til barnet.

Alt du trenger er å laste ned og registrere deg i Eyr-appen, så kan du enkelt og raskt bestille legetime når barnet ditt trenger det.