Meny

Barneforsikring

Forsikre fremtiden til det kjæreste du har. Frende sin barne- og ungdomsforsikring er kåret blant Norges beste flere år på rad. Vår barneforsikring dekker både ulykke og sykdom, og kan kjøpes til alle mellom tre måneder og 16 år. Forsikringen varer ut det året man fyller 26. I tillegg har den en unik utvidelse som sikrer barnet bedre livsvilkår frem til pensjonsalder om det blir avhengig av uførepensjon.

Hvorfor barneforsikring er nødvendig: inntektstap

Hva skjer dersom ditt barn blir varig medisinsk ufør, og ikke kan jobbe som voksen? Barnet ditt risikerer å måtte leve på minstepensjon pluss et mindre tillegg resten av livet. Barneforsikring trenger man for å kunne sikre et lettere liv for barnet ditt dersom en slik ulykke eller alvorlig sykdom skulle oppstå.

Hvorfor er uførepensjon viktig i forsikring av barn?

Dersom barnet ditt blir utsatt for en ulykke eller en alvorlig sykdom og blir ufør, kan det få store økonomiske konsekvenser. Uførepensjonen som Frende har i sin barneforsikring er da et viktig supplement til offentlige ordninger.

Blant de beste i tester av barneforsikring

Frende barneforsikring har flere år på rad vært kåret blant markedets beste. En av årsakene er den unike dekningen på livs- og uføreforsikring som fortsetter som voksenforsikring uten ny helseattest fra det året den forsikrede fyller 27 år.

Unge som aldri har deltatt i arbeidslivet, får ved uførhet utbetalt tilnærmet minstepensjon fra folketrygden. Dermed kan en barneforsikring være med på å bedre livskvaliteten til barnet ditt helt frem til pensjonsalderen.

Barneforsikringen fra Frende er blant de beste i alle tester

To forskjellige barneforsikringer: bra og best

Barneforsikringen som i flere år har vært kåret til markedets beste, er nå en av to forsikringer. Vi har nå også tilbud om en rimeligere forsikring (bra) som gir halvparten av utbetalingene ved medisinsk invaliditet, sykdom eller ulykke, og ved uførepensjon. De andre dekningene er like på begge forsikringer.

Vår beste og anbefalte barne- og ungdomsforsikring:

  • Medisinsk invaliditet ved sykdom: gir inntil 20 G (1 G er 124 028 kroner).
  • Medisinsk invaliditet ved ulykke: gir inntil 20 G
  • Uførepensjon: 1 G per år (124 028 kroner)

Praktisk informasjon om barneforsikring

Hva er barneforsikring?

Hva dekkes av forsikringen?

Hvem kan forsikres?

Hvordan kjøpe barneforsikring?

Meld skade

Vil du melde om skade, sykdom, uførhet eller dødsfall? Ring Frende Forsikring på telefon (+47) 55 15 36 00, de er tilgjengelige døgnet rundt, alle dager.

Meld skade på nett

Gratis legetime på mobilen med appen Eyr

Dersom noen i familien blir syk eller skader seg, kan dere med barneforsikring i Frende få gratis legehjelp med videokonsultasjon på mobilen eller nettbrettet. Ved å bruke appen Eyr kan legen gi dere råd, skrive ut henvisning og resepter til både barn og foreldre.

Alt du trenger er å laste ned og registrere deg i Eyr-appen, så kan du enkelt og raskt bestille legetime når dere trenger det.