Meny

Personvern i Sparebanken Sør

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som privatperson. Det kan være navn, telefonnummer eller en vurdering. Du har selv rett til å bestemme over dine personopplysninger. For oss er det viktig at du vet hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

Bankens behandling av personopplysninger utføres iht. personopplysningsloven herunder personvernforordningen (GDPR), bransjenorm og interne rutiner.

Grunnlaget for å innhente personopplysningene dine

Avtale

Samtykke

Rettslig forpliktelse

Berettiget interesse

Typer av personopplysninger banken samler inn

Overordnede opplysninger

Generelle opplysninger

Formue, inntekt og likviditet

Kredittverdighet og mislighold

Adferd og demografi

Lovpålagte opplysninger

Kilder som banken samler inn personopplysninger fra

Opplysninger fra kunde

Opplysninger fra tredjeparter

Opplysninger som samles inn fra kunde gjennom våre digitale flater, herunder ved bruk av cookies

Banken bruker personopplysninger til

Kundeadministrasjon

Kundeoppfølging og markedsføring

Statistikk, analyse av bruk av tjeneste, feilretting og videreutvikling av tjenester

Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer

Kundeautentisering (kundeidentifisering) ved bruk av elektroniske tjenester

Bruk av pushvarsling

Forebygge og avdekke straffbare forhold

Lydopptak av telefonsamtaler

Kameraovervåkning

Bankens utlevering av personopplysninger

Internt i Sparebanken Sør

Til offentlige myndigheter

Banker og finansforetak

Overføring av personopplysninger til utlandet

Bruk av databehandlere

Kundens rettigheter

Rett til innsyn

Rett til retting

Rett til sletting

Rett til begrenset behandling

Retten til å få utlevert personopplysninger på maskinlesbar format

Rett til å protestere

Automatiserte avgjørelser

Hvordan du kan bruke rettighetene dine

Hvor lenge beholder banken personopplysninger?

Så lenge det er nødvendig

Eksempler på oppbevaringstider

Spørsmål og klager

Kontaktinformasjon

Klage på behandlingen vår

Vil du vite mer om sikkerhet på nett? Les her.


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen