Meny

Personvern i Sparebanken Sør

I Sparebanken Sør er vi opptatt av å ivareta personvernet ditt. Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som privatperson. Det kan være navn, telefonnummer eller en vurdering. Du har selv rett til å bestemme over dine personopplysninger. For oss er det viktig at du vet hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

Typer av personopplysninger vi behandler

Sparebanken Sør behandler følgende typer av personopplysninger, avhengig av hvilket produkt eller tjeneste vi tilbyr deg som kunde:

 • identifikasjonsinformasjon som navn, fødselsnummer og kopi av legitimasjon
 • kontaktopplysninger som telefonnummer, adresse og e-postadresse
 • finansiell informasjon som kunde- og produktavtaler, transaksjonsdata og kreditthistorikk 
 • opplysninger for å ivareta lovpålagte plikter som hvitvasking og rapportering til offentlige myndigheter og
 • særlige typer av personopplysninger som fagforeningsmedlemskap for enkelte låneprodukter

Personopplysningene vi samler inn

Vi vil behandle personopplysninger du gir direkte til oss, eksempelvis i et søknadsskjema, ved bruk av våre betalingstjenester eller andre elektroniske løsninger, ved besøk på vår nettside, ved kameraovervåkning eller henvendelser til vårt kundesenter eller andre deler av virksomheten.

I enkelte tilfeller vil vil også innhente personopplysninger om deg fra samarbeidende tredjeparter.

Typer av tredjeparts informasjonskilder kan være:

 • Offentlig tilgjengelige kilder og andre eksterne kilder/registre som føres av offentlige myndigheter (for eksempel Folkeregisteret og registre hos skattemyndigheter) 
 • Firmaregistre 
 • Kriminalitetsbekjempende myndigheter osv. 
 • Sanksjonslister (som føres av internasjonale organisasjoner som EU og FN samt nasjonale organisasjoner som Office of Foreign Assets Control (OFAC)) 
 • Sosiale medier 
 • Agenter og distributører 
 • Registre som føres av kredittopplysningsbyråer og andre kommersielle informasjonstjenester som leverer informasjon om for eksempel reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer.

I noen tilfeller vil informasjonskapsler (cookies) bli brukt til å spore internettbruken din. I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), må alle besøkende på et nettsted som benytter informasjonskapsler ha tilgang til informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. De må også ha tilgang til informasjon om årsaken til at de blir brukt. Besøkende må også godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningen gjøres gjennom innstillingene i nettleseren.

Mer informasjon om våre informasjonskapsler.

Detaljer om personvernreglene våre

Lydopptak og kameraovervåking

Behandlingens formål / hvorfor behandler vi personopplysninger om deg

Kundeoppfølging og markedsføring

Utlevering av personopplysninger innenlands og utenlands

Derfor trenger vi samtykke fra deg

Bruk av databehandlere

Lagringstid

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger

Sikkerhet ved behandlingen

Bruk av automatiserte avgjørelser

Om klager og endringer


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen