Meny

Garantiordningen for lån til bedrifter er gjeninnført

I lys av økt smitte i samfunnet og nye strenge smitteverntiltak, har regjeringen igjen innført tiltak for bedrifter og næringer som rammes særlig hardt av tiltakene.

Bedrifter kan søke om statsgarantert lån

Vi vet at mange i næringslivet i landsdelen er bekymret for situasjonen, og særlig hotell- og serveringsbransjen, reiseliv og kulturlivet har vært og er hardt rammet av koronatiltakene. 

Garantiordningen for banklån til bedrifter ble først etablert i mars 2020, og var den gang åpen for nye lån til og med 31. oktober 2021. Nå er den gjeninnført.

Den er viktig for bedrifter med likviditetsutfordringer som følge av pandemien. I praksis innebærer det at staten garanterer for 90 prosent av lånebeløpene som innvilges under ordningen. Lånene kan innvilges med en løpetid på inntil seks år.

I tillegg til å gjeninnføre garantiordningen, har regjeringen også innført andre tiltak til støtte for næringslivet. Dette er noen av dem:

  • Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges. Når detaljene er klare kommer mer informasjon på www.kompensasjonsordning.no (åpnes i nytt vindu).
  • Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges til ut februar.
  • Innføring av støtte til tapt varelager, der bedrifter kan få inntil 100 prosent av tapt varelager dekket.

Det har snart vært to krevende år for deler av næringslivet, og vi vet ennå ikke når vi kan sette punktum for pandemien. Nå har vi fått en ny stor smittebølge, og som tidligere er det viktig for oss som landsdelens største bank å gjøre det vi kan for å hjelpe kundene til å møte de negative følgene av strenge smitteverntiltak. Vi er opptatt av at våre kunder skal holde hjulene i gang og komme gjennom dette på best mulig måte.

Har bedriften din akutte økonomiske problemer som følge av situasjonen? Ta kontakt med kunderådgiveren din for råd og veiledning.

Forskrift til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter (åpnes i nytt vindu).

Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter (åpnes i nytt vindu).

Her er en lenke til kontaktskjema til banken om ønskelig. 

Vår sikkerhetsansvarlig, Åsmund Myklevoll, holder webinar i digital svindel

Hvordan unngå svindel mot bedriften din?

Mange bedrifter bekymrer seg for å bli utsatt for nettsvindel eller svindelforsøk. Digitale svindelforsøk er et voksende problem – og bedrifter og offentlige virksomheter blir stadig utsatt for målrettede angrep. I dette webinaret ser vi på trusler og hvordan de kan forebygges.

En mann ser på tavle

Fra gründerdrøm til virkelighet

Tør du å følge drømmen din? Vurderer du å starte for deg selv, eller har du en bedrift allerede? Vi ønsker å hjelpe deg å lykkes, både i starten og på veien videre.

 Partnerne i Partner Energy AS, fra venstre: Espen Lundstrøm, Jan Tore Klemmetsen og Frank Håland.

— Vårt arbeid styres av det grønne skiftet

Konkrete analyser av utviklingen mot et bærekraftig og fornybart samfunn legger grunnlaget for vårt arbeid, forteller Frank Håland, partner og daglig leder i Partner Energy AS.