Meny

Datterselskap av Sparebanken Sør

Sparebanken Sør eier Sørlandets største eiendomsmeglerselskap Sørmegleren, og det legges særskilt vekt på samhandling mellom banken og Sørmegleren. Banken eier også Sparebanken Sør Boligkreditt AS.

Sparebanken Sør Boligkreditt AS

Sparebanken Sør Boligkreditt AS har foretaksnummer 992 467 002.
Sparebanken Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Foretaket har konsesjon som finansieringsforetak med rett til å utstede obligasjoner der investorene får fortrinnsrett til dekning i foretakets sikkerhetsmasse. Lån som inngår i sikkerhetsmassen består av pantesikrede boliglån utstedt av Sparebanken Sør, og som oppfyller de krav foretaket stiller til lån som kan inngå i sikkerhetsmassen. Et av hovedkravene er at utestående lånesaldo på hvert enkelt lån ikke overstiger 75 % av panteobjektets markedsverdi.
Med lokal forankring, og som den ledende finansinstitusjonen på Sørlandet, tilbyr Sparebanken Sør et bredt spekter av produkter til privatkunder og næringsliv i landsdelen. Som en dominerende bank for privatkunder er boliglån er et av de viktigste produktene konsernet tilbyr. Sikre boliglån danner basis for de obligasjonene som legges ut av Sparebanken Sør Boligkreditt AS. Ved å finansiere seg ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett, kan Sparebanken Sør-konsernet tilby boliglån med konkurransedyktige vilkår til sine kunder.

Sørmegleren

Sørmegleren er Sparebanken Sør sitt eiendomsmeglerfirma. Sparebanken Sør eier 90 % av aksjene til Sørmegleren Holding AS som er morselskapet til eiendomsmeglerkjeden Sørmegleren AS. Sørmegleren har 9 avdelinger i 9 byer, i tillegg til egen avdeling i Vennesla og egen filial på Lund fra midten av januar 2014. Hovedkontoret til Sørmegleren er i Skippergata 10 i Kristiansand. Selskapet formidler om lag 2 000 boliger i året. Sørmegleren er regionens største eiendomsmegler. Se nettside.


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen