Meny

Datterselskap av Sparebanken Sør

Sparebanken Sør eier Sørlandets største eiendomsmeglerselskap, Sørmegleren Holding AS, og det legges særskilt vekt på samhandling mellom banken og Sørmegleren. Banken eier også Sparebanken Sør Boligkreditt AS, Prosjektutvikling AS, Transitt Eiendom AS og Sørlandets Forsikringssenter AS.

Sparebanken Sør Boligkreditt AS

Sparebanken Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Sparebanken Sør Boligkreditt AS har foretaksnummer 992 467 002. Foretaket har konsesjon som finansieringsforetak med rett til å utstede obligasjoner der investorene får fortrinnsrett til dekning i foretakets sikkerhetsmasse. Lån som inngår i sikkerhetsmassen består av pantesikrede boliglån utstedt av Sparebanken Sør, og som oppfyller de krav foretaket stiller til lån som kan inngå i sikkerhetsmassen. Et av hovedkravene er at utestående lånesaldo på hvert enkelt lån ikke overstiger 75 % av panteobjektets markedsverdi.

Med lokal forankring, og som den ledende finansinstitusjonen på Sørlandet, tilbyr Sparebanken Sør et bredt spekter av produkter til privatkunder og næringsliv i landsdelen. Som en dominerende bank for privatkunder er boliglån et av de viktigste produktene konsernet tilbyr. Sikre boliglån danner basis for de obligasjonene som legges ut av Sparebanken Sør Boligkreditt AS. Ved å finansiere seg ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett, kan Sparebanken Sør-konsernet tilby boliglån med konkurransedyktige vilkår til kundene sine.

Sørmegleren

Sørmegleren er Sparebankens Sørs eiendomsmeglerfirma. Sparebanken Sør eier 90 % av aksjene i Sørmegleren Holding AS, som er morselskapet til eiendomsmeglerkjeden Sørmegleren AS. Sørmegleren har per 1. juli 2022 16 avdelingskontorer i området mellom Farsund i vest og Sandefjord i øst.

Sparebanken Sørs tette samarbeid med Sørmegleren gjør at vi kan tilby gode og helhetlige finansieringsløsninger til både selger og potensielle kjøpere av bolig og fritidseiendommer på riktig tidspunkt. Hovedkontoret til Sørmegleren ligger i Skippergata 10 i Kristiansand sentrum. Selskapet formidler om lag 4 000 boliger i året. Dette utgjør omtrent hver tredje bolig som omsettes i Agder, og gjør Sørmegleren til Sørlandets største eiendomsmegler.

Sørmegleren er på offensiven, og har eiendomsmeglere med hjerte for og kjennskap til landsdelen. Med mottoet "En trygg ledsager gjennom boligreisen", lover Sørmegleren at kundene ivaretas fra start til slutt. Se nettside.


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen