Meny

Skal måle klimagassutslippene til lånekunder

Som én av over 150 banker og investorer fra hele verden, har Sparebanken Sør forpliktet seg til å måle og offentliggjøre klimagassutslippene i utlåns- og investeringsporteføljen.

Sparebanken Sør bidrar til reduksjon av klimagassutslipp på mange vis

Det gjør de gjennom det globale samarbeidet Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).

– Vår utlåns- og investeringsportefølje skal bidra til å redusere klimagassutslippene i tråd med Paris-avtalen. Da må vi vite hvor store utslippene i porteføljen faktisk er. Frem til nå har det vært vanskelig å beregne for hele finanssektoren.

Det sier administrerende direktør i Sparebanken Sør, Geir Bergskaug. Nå peker han på PCAF-metodikken som et langt skritt i riktig retning.

– Formålet med medlemskapet i PCAF er først og fremst å benytte oss av metodikken de har utviklet for å beregne og rapportere klimagassutslipp i vår portefølje av lån, investeringer og andre finansielle produkter og tjenester, forteller Bergskaug.

Partnerskapet forplikter banken til å rapportere klimagassutslippene i låneporteføljen innen utgangen av 2023. Gjennom PCAF utvikles det stadig ny og bedre metodikk.

– Dette er viktig for oss, for kundene og for samfunnet, og vil bidra både til reduksjon av utslippene og større åpenhet. Vi håper også at vårt medlemskap vil bidra til å utvikle bedre utslippsdata for finansbransjen. Det er en viktig forutsetning for å kunne spille en rolle i det grønne skiftet.

Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) er et globalt samarbeid mellom finansinstitusjoner som arbeider for å harmonisere vurderinger og opplysninger om klimagassutslipp finansiert av lån og investeringer. Gruppen er raskt voksende og består av over 150 banker og investorer fra hele verden.

Her kan du lese mer om PCAF (åpnes i nytt vindu)

Vi er stolte av å være en bærekraftig bank, sier Geir Bergskaug

Beste bank på bærekraftsrating

Sparebanken Sør er for første gang ratet av det anerkjente Sustainalytics. Banken har god grunn til å være stolt av resultatet: beste norske bank – og fjerde beste regionale bank på verdensbasis.

Geir Bergskaug er administrerende direktør

Gir 50 millioner til bedrifter i vekst

Sparebanken Sør og Sparebankstiftelsen bidrar med 50 millioner til et nytt investeringsfond. Fondet skal bygge vekstselskaper i en region som trenger nye arbeidsplasser i privat sektor.