Meny

Solid resultat og god vekst

– Det har vært et godt 3. kvartal for Sparebanken Sør, med solide resultater, god vekst og en kraftig økning i antall nye kunder med spareavtale.

Geir Bergskaug er administrerende direktør i Sparebanken Sør

For en bank som jobber mye og målrettet med bærekraft, har vi også fått en viktig bekreftelse gjennom en ny ESG-rating.

Det sier adm. direktør, Geir Bergskaug, som presenterer resultatene for 3. kvartal 2021. Et resultat før skatt på 407 mill. kroner er en økning fra 384 mill. kroner i samme periode i 2020.

– Et solid resultat som forteller oss at vi holder stø kurs. Under pandemien har lavt rentenivå påvirket bankens rentemargin, men i de to siste kvartalene ser vi en bedring i rentenettoen, som skyldes både solid vekst og lavere innlånskostnader.

Kundene sparer mer enn før

– Stadig flere begynner å spare i fond. Sammenligner vi utgangen av september 2021 med samme tidspunkt i 2020, ser vi en 42 prosent økning i antall nye kunder med spareavtaler. I tillegg til at antall spareavtaler har skutt i været, ser vi at det gjennomsnittlige sparebeløpet har økt betydelig de siste par årene, forteller Bergskaug.

Beste norske bank i ESG-rating

Sparebanken Sør er for første gang ESG-ratet av det anerkjente Sustainalytics.

– Som beste norske bank, og fjerde beste regionale bank på verdensbasis, har vi god grunn til å være stolt av resultatet. Dette viser at bærekraftssatsingen vår gir resultater, og at risikoen for at vi påvirker omgivelsene negativt er lav.

God kostnadskontroll

Høyere aktivitet gir noe høyere driftskostnader, men en kostnadsprosent i bankvirksomheten på 35,5 prosent, gjør at Sparebanken Sør fremdeles er en av de mest kostnadseffektive bankene i landet.

– Vi skal gi kundene gode digitale løsninger. Derfor har vi fortsatt å investere i høy teknologisk kompetanse og systemer som gir bedre kundeopplevelser, forteller Bergskaug.

Solid vekst og lave tap i kundeporteføljen

Bergskaug forteller også om god kundevekst – både i personmarkedet og bedriftsmarkedet.

– Vi har en brutto utlånsvekst og innskuddsvekst på henholdsvis 5,4 prosent og 7,8 prosent de siste 12 månedene. Ser vi på forholdet mellom netto utlån og samlet innskudd i 3. kvartal, gir det oss en innskuddsdekning på solide 55,9 prosent. I tillegg har vi svært lave tap på utlånssiden.

De tilknyttede selskapene Frende og Brage gir positive bidrag til bankens regnskap, mens datterselskapet Sørmegleren leverer et sterkt resultat etter en periode med høy aktivitet i boligmarkedet.

– Vi har all grunn til å være fornøyde med resultatene for 3. kvartal. Det setter oss i en god posisjon for videre vekst og utvikling i tråd med strategien, avslutter Bergskaug.

Hovedtall fra 3. kvartal 2021 (3. kvartal 2020 i parentes):

  • Resultat før skatt: 407 mill. kr (384 mill. kr)
  • Egenkapitalavkastning: 9,2 prosent (9,6 prosent)
  • Netto renteinntekter: 493 mill. kr (472 mill. kr)
  • Netto inntekter finansielle instrumenter: 29 mill. kr (14 mill. kr)
  • Inntekter fra tilknyttede selskaper: 34 mill. kr (40 mill. kr)
  • Driftskostnader: 249 mill. kr (226 mill. kr)
  • Netto tap på utlån: 2 mill. kr (6 mill. kr)

Her finner du kvartalsrapportene våre.

Vi er stolte av å være en bærekraftig bank, sier Geir Bergskaug

Beste bank på bærekraftsrating

Sparebanken Sør er for første gang ratet av det anerkjente Sustainalytics. Banken har god grunn til å være stolt av resultatet: beste norske bank – og fjerde beste regionale bank på verdensbasis.

Geir Bergskaug er administrerende direktør

Gir 50 millioner til bedrifter i vekst

Sparebanken Sør og Sparebankstiftelsen bidrar med 50 millioner til et nytt investeringsfond. Fondet skal bygge vekstselskaper i en region som trenger nye arbeidsplasser i privat sektor.