Meny

Aksjehandel for bedrifter

Vi tilbyr en komplett og sikker løsning for bedrifter som vil handle i aksjer på Oslo Børs. Aksjehandel tilbys via Norne Securities AS, et fullservice verdipapirforetak eid av en rekke frittstående sparebanker. Aksjehandel for bedrifter gjøres via Norne Securities AS sitt meglerbord.

Netthandel kan tilbys gjennom privat nettbank til definert fullmakthaver (egen avtale).

Forutsetninger for aksjehandel

  • Bedriften må være kunde i Sparebanken Sør og har eller får etablert VPS-konto hos oss.
  • Bedriften må levere oppdatert firmaattest.
  • Bedriften kan ikke være NUF.
  • LEI må registreres.

Ved handel i unoterte aksjer kan det bli utvidet kontroll. For handler gjort som konto til konto-transaksjoner i VPS, skal det også foreligge en kapitaltransaksjon (levering mot betaling).

LEI - Legal Entity Identifyer for foretak som handler aksjer

Finanstilsynet innførte 1. januar 2018 et nytt transaksjonsrapporteringssystem (TRS) som følge av forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II). Rapporteringsplikten omfatter, som tidligere, transaksjoner i finansielle instrumenter notert på regulert marked og dermed foretaks aksjehandler gjennom Norne Securities.

Alle foretak som handler aksjer gjennom Norne Securities må derfor skaffe seg LEI-nummer.
LEI-nummer må skaffes fra autorisert tilbyder og er en kostnadsbelagt tjeneste. Eksempel på tilbydere som kan kontaktes i denne forbindelse er:

For mer informasjon om dette ta kontakt med din rådgiver i Sparebanken Sør eller ta kontakt med vps@sor.no.

Veiledning til aksjehandel

Dersom du er usikker på hvordan internetthandelen fungerer og hvordan du kommer i gang, kontakt Sparebanken Sør på telefon (+47) 94 79 27 46.