Meny

God inntektsvekst og mer fornøyde kunder

– Kvartalsregnskapet viser god inntektsvekst for Sparebanken Sør, og tapsavsetninger og finansmarkeder som speiler et krevende makrobilde.

Geir Bergskaug er administrerende direktør i Sparebanken Sør

Det sier administrerende direktør, Geir Bergskaug, som denne uken presenterte resultatene for 3. kvartal 2022. Et resultat før skatt på 344 mill. kroner er noe ned fra samme periode i 2021.

Fortsatt god vekst i inntektene

Bergskaug forteller om god utlånsvekst – både i person- og bedriftsmarkedet.

– Vi har en brutto utlånsvekst på 5,3 prosent de siste 12 månedene.

Økningen i netto renteinntekter fortsetter som ventet i takt med renteendringene fra Norges Bank, og utgjorde 609 mill. kroner i 3. kvartal 2022, mot 493 mill. kroner i samme periode i 2021.

Økte tapsavsetninger og negativ finans

Banken hadde i 3. kvartal et netto utlånstap på 51 mill. kroner.

– Misligholdet er fortsatt lavt, og vi hadde ikke store konstaterte tap i kvartalet. Det er positivt, men et krevende makrobilde de siste månedene har medført noe høyere modellbaserte tapsavsetninger, sier Bergskaug.

Kvartalsresultatet viser negative netto finansinntekter på 69 mill. kroner.

– Nedgangen i finansinntekter kommer som en følge av verdifall i svært urolige finansmarkeder.

Solid kapitalsituasjon

Sparebanken Sør endte i 3. kvartal 2022 på en ren kjernekapitaldekning på 17,5 prosent, mot 16,2 prosent i 3. kvartal 2021. Det er godt over gjeldende kapitalkrav på 13,2 prosent, og opp fra 17,4 prosent i 2. kvartal 2022.

– Banken er godt posisjonert for de økte kapitalkravene som kommer ved årsskiftet.

Mer fornøyde kunder

– Vi har nylig fått resultatene fra den årlige kundeundersøkelsen til EPSI, og er veldig glad for å se en stor fremgang, særlig for privatkundene. Mens snittet i bransjen er stabilt, går vi betydelig frem, forteller Bergskaug, som særlig peker på at kundene i økende grad er fornøyd med den oppfølgingen de får fra sin kunderådgiver.

I rapporten for 2022 forklarer EPSI fremgangen til blant annet Sparebanken Sør på følgende måte:
«Fellesnevneren for disse er at de er mer proaktive, bedre i kundeoppfølgingen, og bedre i kundekommunikasjonen.»

Anerkjennelse for arbeidet med bærekraft

I EPSI sin kundeundersøkelse får respondentene også spørsmål om bærekraft – et område Bergskaug er glad for å se stor fremgang.

– Bærekraftarbeidet er viktig for oss, for landsdelen og for kundene. Derfor er det fint å se at vi går frem på de fleste bærekraftspørsmålene i undersøkelsen, og plasserer oss over bransjesnittet. Både på privat- og bedriftsmarkedet går vi solid frem på spørsmålet om kundene opplever at vi engasjerer oss i og setter i gang tiltak som bidrar til en bærekraftig utvikling for fremtidige generasjoner.

Nylig fikk også Sparebanken Sør en solid 20. plass i det amerikanske nyhetsmagasinet Newsweek sin rangering av verdens mest sosialt ansvarlige banker.

– Det er hyggelig med denne type anerkjennelser, og viser at arbeidet vi gjør på bærekraft peker i riktig retning, forteller Bergskaug.

Hovedtall fra 3. kvartal 2022 (3. kvartal 2021 i parentes)

  • Resultat før skatt: 344 mill. kr (407 mill. kr)
  • Egenkapitalavkastning: 7,1 prosent (9,2 prosent)
  • Netto renteinntekter: 609 mill. kr (493 mill. kr)
  • Netto inntekter finansielle instrumenter: -69 mill. kr (29 mill. kr)
  • Inntekter fra tilknyttede selskaper: 28 mill. kr (34 mill. kr)
  • Driftskostnader: 282 mill. kr (249 mill. kr)
  • Netto tap på utlån: 51 mill. kr (2 mill. kr)

Hele kvartalsrapporten kan leses her.