Meny

Beste bank på bærekraftsrating

Sparebanken Sør er for første gang ratet av det anerkjente Sustainalytics. Banken har god grunn til å være stolt av resultatet: beste norske bank – og fjerde beste regionale bank på verdensbasis.

Vi er stolte av å være en bærekraftig bank, sier Geir Bergskaug

– Dette er gøy, og det viser at bærekraftssatsingen vår gir resultater. Det er bra for kundene, bra for samfunnet og bra for banken. I tillegg til å score høyt blant bankene, er vi også nummer 313 av de nesten 14 000 ulike selskapene som måles, forteller administrerende direktør Geir Bergskaug.

Bergskaug forteller at Sustainalytics måler selskapenes bærekraftsrisiko.

– Vi får en samlet score på 11,7, noe som plasserer oss i kategorien lav risiko. Ratingen måler de ulike selskapenes holdninger og arbeid på de såkalte ESG-områdene. På norsk kaller vi det gjerne bærekraft, og det betyr enkelt fortalt hvordan vi som bank påvirker miljøet, ivaretar sosiale forhold og forvalter forretningsdrift og eierstyring på en god etisk måte.

Sterk bærekraftsledelse

En viktig del av ratingen er ledelse og risikostyring innen bærekraftsområdet. Sustainalytics vurderer hvor robuste bankens ESG-programmer, praksis og retningslinjer er.

– Dette har vi jobbet mye og målrettet med de siste årene, og jeg er glad for å se at ratingen definerer vår ledelse av bærekraftrisiko som sterk. Det er en bekreftelse på at vi har tatt mange riktige grep, sier Bergskaug, som sier resultatene gir motivasjon til å fortsatt ta et stort samfunnsansvar.

Første likestillingssertifiserte bank

I 2018 ble Sparebanken Sør, som den første norske banken, sertifisert i ordningen Likestilt arbeidsliv. Med sertifiseringen kom også en egen handlingsplan for arbeidet med likestilling og mangfold i banken. I tillegg er banken sertifisert som Miljøfyrtårn, har sluttet seg til FNs Global Compact og signert FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift.

– Sertifiseringer og forpliktelser sørger for at vi holder oppe tempoet i arbeidet – og blir stilt til ansvar for målene vi setter oss. Særlig på miljø- og klimaområdet har vi, som den største banken i regionen, en stor mulighet til å ta ansvar i det grønne skiftet, forteller Bergskaug og gir noen eksempler:

– Banken har vært klimanøytral siden 2010. Det betyr blant annet at vi kjøper strøm med opprinnelsesgaranti. Vi har etablert et grønt rammeverk som er tilpasset den nye EU-taksonomien. Det gir tydelige retningslinjer for utlånsvirksomheten og hvilke grep vi må ta i porteføljen. Skal vi være en del av et grønne skiftet, må det også gjenspeiles i forretningsdriften.

Venter på EU-forordning

For Geir Bergskaug er ESG-ratingen en bekreftelse på det arbeidet Sparebanken Sør har gjort over lang tid, men han understreker også behovet for felles standarder for næringen.

– En ESG-rating vil alltid ha både styrker og svakheter. Det betyr at den sier mye om hvor godt rustet vi er til å levere på bærekraftsområdet, men også at den må suppleres med andre målestokker. Når EU-taksonomien trer i kraft vil den bli en driver for bærekraftsarbeidet, og en enda bedre måte å for eksempel sammenligne hvor bærekraftige banker faktisk er.

Geir Bergskaug er administrerende direktør

Gir 50 millioner til bedrifter i vekst

Sparebanken Sør og Sparebankstiftelsen bidrar med 50 millioner til et nytt investeringsfond. Fondet skal bygge vekstselskaper i en region som trenger nye arbeidsplasser i privat sektor.

Foto av de nye bankkortene fra Sparebanken Sør

Skal tilby bærekraftige kort

Sparebanken Sør vil være en av de første bankene i Norge og Europa som kan tilby bærekraftige betalingskort. Gjennom bruk av biologisk materiale vil CO2-utslippene knyttet til bankkort kunne reduseres med hele 75 prosent.