Meny

– Vi må skape flere og lønnsomme arbeidsplasser

I løpet av de neste 50 årene må Norge gå fra 2,7 millioner sysselsatte til 3,8 millioner for å opprettholde dagens velferdsnivå. Vi var på god vei, men Jobbskaperbarometerets ferske tall viser at pandemien satte en demper på denne utviklingen i 2020.

Foto av Geir Bergskaug er administrerende direktør i Sparebanken Sør

Finans Norge har nå publisert oppdaterte tall i Jobbskaperbarometeret, en halvårlig rapport over sysselsetting i Norge, fordelt ned på antall fylker og sektorer. 

For å sikre et bærekraftig velferdssamfunn,  burde vi i 2020 ha skapt 25 000 nye sysselsatte i Norge. Rapporten viser imidlertid et fall i antall arbeidsplasser på over femti tusen. Dette har resultert i et underskudd i sysselsettingen på hele 75 300 det siste året.

Jobbskaperbarometeret, målsetting, grafisk illustrasjon

Rapporten viser at det åpenbart er utfordringer med sysselsettingen i vår landsdel også. Agder viser en netto nedgang på 12 564 arbeidsplasser. Tilsvarende tall i Telemark og Vestfold viser en nedgang på 22 281 arbeidsplasser.

Jobbskaperbarometeret, utvikling, grafisk illustrasjon

– Det bratte fallet i landsdelen vår skyldes nok i stor grad de omfattende smitteverntiltakene myndighetene påla næringer som sysselsetter mange i vår landsdel. Det er særlig innen servering, overnatting, reise og tjenesteyting (kultur, transport) vi ser tap av arbeidsplasser. Samtidig er det grunn til å tro at vi kan få en kraftig positiv rekyl når samfunnet åpnes opp igjen, sier Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken Sør. 

Finans Norge peker på fire områder som bør prioriteres for fremtidig vekst: 

  • Forsering av digitalisering og investeringer i forskning og kompetansebygging 
  • Sikre at veien ut av krisen blir grønn og bærekraftig 
  • Sørge for at finansnæringen har rammer for å sikre tilstrekkelig kapital til næringslivet 
  • Igangsette lønnsomme infrastrukturprosjekter 

jobbskaperbarometeret_hvor_skapes_arbeidsplassene, grafisk illustrasjon

– Vi håper snart å kunne se et samfunn som gradvis åpnes opp igjen. Samtidig er det da Norge og landsdelen vår virkelig står foran en viktig eksamen: Greier vi å skape flere og lønnsomme arbeidsplasser over tid, avslutter Bergskaug.