Meny

Nøkkelinformasjon ved fortrinnsrettsemisjon

Det vises til melding fra Sparebanken Sør av 10. februar 2016 vedrørende en garantert fortrinnsrettsemisjon. Nedenfor følger nøkkelinformasjon for fortrinnsrettsemisjonen i henhold til løpende forpliktelser punkt 3.2 (3).

Dato for når vilkårene for emisjonen ble annonsert: 10. februar 2016
Siste dag inklusive: 30. mars 2016
Ex-dato: 31. mars 2016
Record Date: 1. april 2016
Vedtaksdato: Forventet vedtatt 30. mars 2016
Maksimum antall nye egenkapitalbevis: Forslag til maksimalt antall egenkapitalbevis vil bli offentliggjort omkring 30. mars 2016
Tegningskurs: Forslag til tegningskurs vil bli offentliggjort omkring 30. mars 2016
Skal rettene noteres ja/nei: ja

Øvrig informasjon: De endelige vilkår hva gjelder tegningskurs, antall egenkapitalbevis som skal utstedes og antall tegningsretter som tildeles per eksisterende egenkapitalbevis vil foreslås like i forkant av forstanderskapsmøtet som vedtar fortrinnsrettsemisjonen. Fortrinnsrettsemisjonen er betinget av blant annet vedtak av Sparebanken Sørs forstanderskap, samt nødvendige tillatelser fra Finanstilsynet i denne forbindelse.