Meny

Nøkkelinformasjon ved fortrinnsrettsemisjon

Det vises til melding fra Sparebanken Sør av 10. februar 2016 vedrørende en garantert fortrinnsrettsemisjon (se lenke til nyhet her på sor.no). Nedenfor følger nøkkelinformasjon for fortrinnsrettsemisjonen i henhold til løpende forpliktelser punkt 3.2 (3).

Dato for når vilkårene for emisjonen ble annonsert: 10. februar 2016
Siste dag inklusive: 30. mars 2016
Ex-dato: 31. mars 2016
Record Date: 1. april 2016
Vedtaksdato: Forventet vedtatt 30. mars 2016
Maksimum antall nye egenkapitalbevis: Forslag til maksimalt antall egenkapitalbevis vil bli offentliggjort omkring 30. mars 2016
Tegningskurs: Forslag til tegningskurs vil bli offentliggjort omkring 30. mars 2016
Skal rettene noteres ja/nei: ja

Øvrig informasjon: De endelige vilkår hva gjelder tegningskurs, antall egenkapitalbevis som skal utstedes og antall tegningsretter som tildeles per eksisterende egenkapitalbevis vil foreslås like i forkant av forstanderskapsmøtet som vedtar fortrinnsrettsemisjonen. Fortrinnsrettsemisjonen er betinget av blant annet vedtak av Sparebanken Sørs forstanderskap, samt nødvendige tillatelser fra Finanstilsynet i denne forbindelse.