Meny

KI-teknologi kan bidra til å skape større sosiale forskjeller

Elisabeth Austad Asser, bærekraftsansvarlig i Sparebanken Sør, har forsket på kunstig intelligens. Hun mener at dersom banker tar i bruk teknologien uten å være bevisst på at data ikke er nøytral, så kan de bidra til å skape større sosiale forskjeller i samfunnet vårt.

Elisabeth Austad Asser

Onsdag 29. november avsluttet Austad Asser sin tre år lange forskningspermisjon med å presentere doktorgraden sin. Hun er spesielt opptatt av å belyse at manglende etisk bevissthet rundt KI kan føre til at banker, slik som Sparebanken Sør, kan bidra til å forsterke de sosiale forskjellene i samfunnet vårt. Hun viser til et eksempel hvor KI blir tatt i bruk for å vurdere lånesøknader.

– Kunstig intelligens er basert på algoritmer, altså beregninger basert på data. Data er aldri nøytralt. Når det menneskelige skjønnet blir borte, så kan søknader bli vurdert basert på dem som har fått innvilget lån tidligere. Faller man utenfor den kategorien, så får man kanskje avslag, selv om det burde vært innvilget, forklarer hun.

Hun understreker at KI er en fantastisk ressurs som kan effektivisere mange oppgaver, men at bedrifter må ha en ansvarlig og bevisst tilnærming til det.

– Som de aller fleste andre banker i Norge står Sparebanken Sør i startgropen rundt bruk av AI, men vi har nå mulighet for å ta en samfunnsansvarlig posisjon innen området. Banken har bidratt til å få frem forskning som avdekker og belyser etiske konsekvenser før vi tar de store, operasjonelle grepene. På den måten opptrer Sparebanken Sør som en ansvarlig aktør innen sentral teknologisk utvikling. Vi prioriterer også å dele innsikten vår fordi vi mener det er et samfunnsansvar, sier Austad Asser.

Hun legger til at utvikling av teknologien også er viktig og nødvendig, fordi det er lite åpenhet i de store aktørene som driver med kunstig intelligens.

– Derfor er jeg glad for at Sparebanken Sør har bidratt med 26,9 millioner slik at UiA kan utvikle mer demokratisk og grønn KI-teknologi.

Tittelen på prøveforelesningen var «Drøft muligheter for maktutøvelse og kontroll med KI-teknologi i lys av utvalgte samfunnsdebatter og moderne teoretikere.» Den ble holdt 29.11.23 på Universitet i Agder.

Vil du vite mer?

Les avhandlingen her (åpnes i nytt vindu)