Meny

Sparebanken Sørs næringslivspris til Hennig-Olsen Is

Pressemelding/Arendalsuka: Næringsminister Monica Mæland overrakte fredag 15. august Sparebanken Sørs næringslivspris for 2014 til Hennig-Olsen IS v/ Paal Hennig-Olsen.

Overrekkelsen fant sted under Arendalsuka i forbindelse med debatten «Har vi en næringspolitikk som møter samfunnets utfordringer? Og hva skal det innovative Norge satse på?».

Sparebanken Sør næringslivspris er etablert for å stimulere til næringsutvikling og samfunnsengasjement i tråd med bankens visjon om å bidra til vekst og utvikling av landsdelen.

Juryen skriver i begrunnelsen for årets tildeling:

Vinneren av Sparebankens Sørs næringslivspris 2014 er en familiebedrift som ble etablert i 1924 som en bigeskjeft i en liten tobakkskiosk i Kristiansand. Produktene ble svært populære og virksomheten vokste i årene som fulgte. Produksjonen foregikk etter hvert i en kjeller, men vokste seg også ut av denne slik at det ble nødvendig å bygge en fabrikk. Denne stod ferdig i 1960, og i årene frem til i dag har virksomheten ekspandert og utviklet seg til å bli Norges ledende i sitt slag med en markedsandel på nærmere 50 %. Virksomhetens produkter er i dag en av Sørlandets sterkeste merkevarer.

Virksomheten har i dag ca. 250 fast ansatte og i sommermånedene økes dette ytterligere med ca. 200. Bedriften utmerker seg også ved at de i snart 50 år har arbeidet aktivt med å skape mangfold blant de ansatte. De har i dag medarbeidere fra mer en 30 nasjoner, og ulike religiøse ståsted og kulturelle bakgrunner verdsettes i virksomheten. Bedriften har vært tydelige på at mangfoldet styrker kulturen i virksomheten, og mottok i 2007 Mangfoldsprisen for dette arbeidet.

Bedriften ligger langt fremme teknologisk, og legger sterk vekt på kvalitet i alle ledd. De var den første norske matvareprodusenten som i 2006 fikk en ISO 22000-standard som sikrer maksimal hygiene og sikkerhet i alle ledd i næringskjeden. I dag har bedriften etablert kvalitetssystem etter ISO 9001-standarden.

Bedriften har også utmerket seg med stadig fornyelser innenfor produktspektrene sine. I tillegg leverer virksomheten år etter år gode økonomiske tall med god inntjening og solid egenkapital. Mottakeren av Sparebanken Sørs Næringslivspris må oppfylle minst ett av statuttenes tre kriterier:

  • Skape en betydelig næringsutvikling, så som arbeidsplasser, produkter, teknologi mv og gitt lønnsomhet.
  • Bidra til utvikling av kulturlivet og vise samfunnsengasjement.
  • Bidra til å skape et positivt renommé for Sørlandet.

Årets prisvinner oppfyller samtlige av disse kriteriene, og er derfor en særdeles verdig vinner av årets pris. Årets fantastiske sommer legger sannsynligvis heller ingen demper på prisvinnerens popularitet og virksomhet!

Prisen består av et Per Fronth-kunstverk, samt 100.000 kr. som fortrinnsvis skal brukes til utvikling av bedriftskulturen hos prismottaker.

En enstemmig jury har bestemt at Sparebanken Sørs Næringslivspris 2014 går til «Kremen av iskrem»: Hennig-Olsen Is AS!

Administrerende direktør Geir Bergskaug deler ut Sparebanken Sørs næringslivspris 2014 til Hennig-Olsen Is.

Om prisen

- Sparebanken Sør næringslivspris ble innstiftet 28.04.2005.
- Formålet med næringsprisen er å bidra til å realisere Sparebankens Sørs visjon om å gjøre livet på Sørlandet rikere.
- Næringsprisen er på 100 000 kr (ett hundre tusen kroner), samt et kunstverk av Per Fronth. Beløpet skal fortrinnsvis benyttes til utvikling av bedriftskulturen hos prismottaker.
- Næringsprisen kan deles ut til personer, bedrifter eller virksomheter som har eller har hatt tilknytning til næringslivet i Aust- eller Vest-Agder, som anerkjennelse for godt nærings-/utviklingsarbeid og samfunnsengasjement.

Årets jury:

Tidligere sjefredaktør i Agderposten:  Stein Gauslaa
Adm.direktør i Kristiansand Næringsforening:  Anita S. Dietrichson
Regiondirektør i NHO Agder:   Siri Mathiesen
Direktør i Innovasjon Norge Agder:  Erling Hellum
Adm.direktør i Sparebanken Sør:  Geir Bergskaug
Viseadm.direktør i Sparebanken Sør:  Lasse Kvinlaug        

Tidligere prismottakere:

2005: APL
2006: Johan B. Ugland
2007: Kristiansand Dyrepark
2008: Arne Smedal  
2012: Strand Hotell Fevik
2013: Nøgne Ø

Kontaktpersoner:

Adm. direktør Geir Bergskaug
Telefon: 901 27 206

Viseadm. direktør Lasse Kvinlaug 
Telefon: 982 81 575