Meny

Pressemelding: Sareptaprisen 2015 til Stiftelsen Skjærgårdsgospel

Juryleder Knut Vollebæk overrakte torsdag 10. september Sareptaprisen 2015 til Stiftelsen Skjærgårdsgospel ved daglig leder Jarle Storebø.

Overrekkelsen fant sted under KNIF og Sparebanken Sørs Fagseminar i Kristiansand.

Sareptaprisen er innstiftet av KNIF (Kristen-Norges Interessefellesskap) og Sparebanken Sør for å skape oppmerksomhet omkring det verdiskapingsarbeid skjer innenfor Kristen-Norge ut i fra en tolkning om «å få mye ut av lite», se Faktaboks om  Sareptaprisen.

20 velkvalifiserte kandidater var nominert til prisen for 2015.

Juryen skriver i begrunnelsen for årets tildeling:
Vinneren av KNIF og Sparebankens Sørs Sareptapris 2015 går til en tverrkirkelig stiftelse som ble etablert i 1981. Den står nå bak til sammen 7 virksomheter hvorav en av disse er Norges eldste i sitt slag. I tillegg har stiftelsen etablert flere andre selvstendige tiltak. Felles for dem alle er at det er store arrangementer og store prosjekter. Stiftelsen hadde hele 48.000 dagsbesøkende på sine tiltak i 2014. Omsetningen var 80.000 kr i 1981 og har de siste to årene ligget over 12 millioner kroner. Staben teller i dag 6 årsverk og stiftelsen har rundt 2.300 frivillige som til sammen legger ned mer enn 50 årsverk.

I gode økonomiske år har stiftelsen investert i infastruktur, gjerne sammen med andre. Det gjelder utstyr som blant annet telt, portable toaletter og dusjer. Slikt utstyr lånes og leies ut til andre slik at andre også kan ha nytte og glede av det. Stiftelsen har i alle år vist stor raushet og bidratt til at mange har fått hjelp til å gjennomføre store arrangementer. Stiftelsen har gjennom mer enn 30 år bygget opp en unik arrangementskompetanse som deles med mange.

Stiftelsen definerer seg som «verktøy for kristen-Norge». Samarbeidet med organisasjoner, lokalmenigheter, grupper, lag og skoler er utstrakt. Sammen har de fått mye mer til enn de hadde klart hver for seg.

Stiftelsens kjerneverdier er «Jesusnær», «Samlende» og «Motiverende». Musikk og formidling av evangeliet står sentralt i virksomhetene. De arrangerer årlig 7 store musikkfestivaler. Videre har stiftelsen etablert to omreisende teamkonsept, «Roadservice» og «Team A: SM» som besøker tusenvis av konfirmanter og annen ungdom.

I tillegg arrangerer stiftelsen turnéer, konserter, gir ut CD’er og DVD’er og CD’en «Hjerteslag» er den første lovsangs-CD’en som har toppet iTunes-lista.

Stiftelsen har en egen ungdomsorganisasjon, «Skjærgårds LIVE» som også arrangerer konserter, turnéer, happeninger, kurs og møter.

I en bransje med hyppige konkurser har stiftelsens festivaler over tid vist seg å være svært levedyktige. Et kontinuerlig fokus på kvalitet kombinert med en svært nøktern pengebruk, har vært et suksesskriterium.

Prisvinneren oppfyller på alle måter Sareptaprisens idé om «å få mye ut av lite».

Sammen med prisen følger det med en sjekk pålydende 100 000 kr.

Det synlige tegn på Sareptaprisen er et kunstverk av Per Fronth.

Sareptaprisen 2015 går til Stiftelsen Skjærgårdsgospel for sitt fantastiske arbeid gjennom mer enn 30 år!

Vi gratulerer!

Fakta Sareptaprisen:

Prisen er innstiftet av KNIF og Sparebanken Sør våren 2014

- Formålet med prisen er å skape oppmerksomhet omkring det verdiskapingsarbeid som skjer, i første  rekke på merkantilt område, ut fra en tolkning av ”å få mye ut av lite ” – enten gjennom at det skapes  reduserte utgifter, merverdier eller andre effekter som medfører mer til kristne menigheters,  organisasjoners, institusjoners eller foreningers kjernevirksomhet – enten dette er innen evangelisering,  bistand, diakoni eller andre områder med grunnlag i kristen ideologi.

- Prisen består av et kunstverk av Sørlandskunstneren Per Fronth. Sammen med prisen følger et beløp på kr. 100.000 som skal tilfalle den organisasjon eller virksomhet som har dannet grunnlaget for prisen.

 Vinner 2014:  Sveinung Lianes for sitt arbeid med å etablere NLMs gjenbruksbutikker    Vinner 2015:  Stiftelsen Skjærgårdsgospel er hjemmehørende i Kragerø, men driver en landsdekkende virksomhet  

Årets jury:

Styreleder i KNIF    Siri Kalvatn
Styreleder i Sparebanken Sør   Stein A. Hannevik
Tidligere høykommisjonær og utenriksminister Knut Vollebæk
Gunnar Husan (KNIF) og Vidar Blakseth (Sparebanken Sør) har vært sekretærer for juryen.

Kontaktpersoner:

Stiftelsen Skjærgårdsgospel: Daglig leder  Jarle Storebø, telefon 905 27 404, e-post: jarle@sginfo.no  
KNIF: Spesialrådgiver Gunnar Husan, telefon 911 21 216.
Sparebanken Sør: Markedssjef næring Vidar Blakseth, telefon 982 81 585.