Meny

Nedsalg av egenkapitalbevis utsettes

Med bakgrunn i den siste tids uro i finansmarkedene, har Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør informert banken om at det planlagte nedsalget av egenkapitalbevis i markedet ikke blir gjennomført på nåværende tidspunkt.

Vil du bli medeier i banken? Nå kan du kjøpe egenkapitalbevis i Sparebanken Sør.

Stiftelsen vil følge markedsutviklingen nøye fremover, og gjøre en ny vurdering når markedsforholdene ligger til rette for det. Det er fortsatt planer om et betydelig nedsalg, skriver stiftelsen i børsmeldingen sendt 19. juni 2022.

God respons fra investorer

Sparebanken Sør har den siste tiden tatt nye viktige strategiske initiativ gjennom å øke den børsnoterte delen av bankens egenkapital fra 15 % til 40 %, innføre kundeutbytte og sette nye ambisiøse finansielle mål.

– De siste ukene har vi gjennomført en rekke investormøter, og fått meget god tilbakemelding fra både norske og internasjonale investorer – både på bankens strategi og på det planlagte nedsalget. Når stiftelsen velger å ikke selge seg ned på nåværende tidspunkt, er det på grunn av stor uro i markedet, sier Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken Sør.

God vekst og lave tap i første kvartal

– Det har vært et godt 1. kvartal for Sparebanken Sør, med gode resultater og vekst. Det er samtidig positivt å se at arbeidsledigheten synker og investeringsveksten i regionen er sterk.

Ansatte i Sparebanken Sør jubler for styrets forslag til rekordstort kundeutbytte

Om kundeutbytte

Vi har nå utbetalt over 400 millioner kroner i kundeutbytte for 2023!