Meny

Geir Bergskaug styreleder i Finans Norge

Administrerende direktør i Sparebanken Sør, Geir Bergskaug, er valgt til ny styreleder i Finans Norge.

Foto av adm. direktør Geir Bergskaug

Bergskaug overtok styreledervervet etter Turid Grotmoll fra Fremtind mandag 30. mars på årsmøtet til Finans Norge.

– Det har vel neppe vært et tidspunkt hvor det er tydeligere hvor viktig finansnæringen er for hele det norske samfunnet. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som leder av styret, og være med å legge til rette for hvordan næringen kan samarbeide for å oppnå viktige mål for oss og samfunnet, sier Geir Bergskaug til Finans Norge i etterkant av møtet.

Geir Bergskaug har vært administrerende direktør i Sparebanken Sør siden 2010. Han kom fra Gjensidige, der han var direktør og konserndirektør i perioden 1999 – 2010, og han var styreleder i Gjensidige Bank fra 2008 til 2010. Han jobbet før dette i DnB (Sparebanken NOR) fra 1988 til 1999, de siste årene var han banksjef og direktør.

Om Finans Norge

Finans Norge er finansnæringens hovedorganisasjon, som representerer om lag 240 finansbedrifter med 50 000 ansatte. Finans Norge fremmer finansnæringens standpunkter til politikere, forvaltningsorganer, forbrukermyndigheter, internasjonale samarbeidspartnere og beslutningstakere. Målet for organisasjonen er å være en brobygger mellom næringen og de som bestemmer næringens rammebetingelser og mellom medlemmer og ulike interessegrupper.

 

Publisert 1. april 2020