Meny

Bærekraft i Sparebanken Sør

Sparebanken Sør har lang tradisjon som en ansvarlig samfunnsaktør og har deltatt i utvikling av lokalsamfunn i bankens markedsområder i generasjoner. Arbeidet med bærekraft er en naturlig videreutvikling av den rollen banken har spilt gjennom snart 200 år. 

Illustrasjonsbilde til bærekraftssidene på sor.no

Bærekraft og samfunnsansvar, også kjent som ESG (environmental, social, governance), handler om miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring.

Slik jobber vi med bærekraftig utvikling

For Sparebanken Sør innebærer bærekraftig utvikling å bidra til en positiv utvikling innenfor miljø og klima, sosiale forhold og virksomhetsstyring, samt ivareta samfunnsansvaret som en bærekraftig og etisk bank i de områdene der banken opererer. Det betyr at vi blant annet har bærekraftige kredittprosesser med strenge kriterier for hvem vi finansierer, at vi støtter forskjellige initiativer innenfor bærekraft og samfunnsansvar, og at vi har en bærekraftsstrategi for banken.

Dokumenter og rapporter

Sentrale bærekraftsdokumenter og rapporter.

Green & Sustainability Bond Framework

Rating

Rating for Sparebanken Sør og andre kredittanalyser

Initiativer vi støtter

Vi støtter følgende initiativer innenfor bærekraft og samfunnsansvar.

Åpenhetsloven

Hovedformålet med åpenhetsloven er å "fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester".

Relatert innhold

Bærekraftig sparing - etisk merking av fond

Slik hjelper vi deg med bærekraftig sparing

​I fondsportalen vår er fondene rangert etter ESG-risiko og karbonrisiko/klimagassutslipp, slik at du kan vurdere investeringer etter hvordan de møter bærekraftsutfordringene i samfunnet.

Vi er stolte av å være en bærekraftig bank, sier Geir Bergskaug

Beste bank på bærekraftsrating

Sparebanken Sør er for første gang ratet av det anerkjente Sustainalytics. Banken har god grunn til å være stolt av resultatet: beste norske bank – og fjerde beste regionale bank på verdensbasis.

Illustrasjonsfoto | gaver og sponsormidler til lokalsamfunnet

Vi deler ut midler til lokalsamfunnet

Vi er en samfunnsengasjert bank som støtter våre lokalsamfunn blant annet med støtte i form av gaver, sponsorater, stipend og priser.
Foto av adm. direktør Geir Bergskaug

Vi har sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift

Sparebanken Sør har signert FNs klimainitiativ innen finans.