Meny

Skal tilby bærekraftige kort

Sparebanken Sør vil være en av de første bankene i Norge og Europa som kan tilby bærekraftige betalingskort. Gjennom bruk av biologisk materiale vil CO2-utslippene knyttet til bankkort kunne reduseres med hele 75 prosent. 

Foto av de nye bankkortene fra Sparebanken Sør

Sparebanken Sør har inngått et samarbeid med TietoEVRY om levering av nye biologiske bankkort til alle kunder i privatmarkedet. Bakgrunnen for dette initiativet er et felles fokus på bærekraft og bruk av teknologi for å skape ansvarlige banktjenester. De nye biologiske bankkortene er under utvikling, og de første kundene vil få slike kort allerede i januar 2022. Alle våre personkunder vil ha biologiske kort innen 2025. 

Et lite kort – stort sprang for miljøet

Et bankkort veier ikke mer enn syv gram, men på grunn av strenge, tekniske kvalitetskrav brukes såkalt nyplast i dagens bankkort. TietoEVRY har i samarbeid med aktører i sin verdikjede testet ulike typer plast og funnet frem til et biologisk materiale som kan erstatte dagens plast. Gjennom en bestemt produksjonsprosess ivaretas de strenge tekniske og sikkerhetmessige kvalitetskravene til bankkortet. Beregninger viser at Sparebanken Sør kan spare miljøet for 5,3 tonn plast i løpet av en tiårsperiode ved å bytte til disse miljøvennlige bankkortene. 

Foto av Geir Bergskaug, adm. dir. Sparebanken Sør

– Sparebanken Sør har lang tradisjon som en ansvarlig samfunnsaktør, og har deltatt i utvikling av lokalsamfunn i bankens markedsområder i generasjoner. Arbeidet med bærekraft er en naturlig videreutvikling av den rollen banken har spilt gjennom snart 200 år, sier Geir Bergskaug, administrerende direktør i banken.