Meny

Sparebanken Sør Næringspris 2020 til AMV - Andersen Mek. Verksted AS

Fylkesordfører Arne Thomassen overrakk i dag Sparebanken Sør Næringspris for 2020 til AMV – Andersen Mek. Verksted AS.

Næringsprisen 2020 til AMV AS

Overrekkelsen fant sted i bedriftens lokaler i Flekkefjord i dag kl. 1000.

Sparebanken Sør Næringspris er etablert for å stimulere til næringsutvikling og samfunnsengasjement, i samsvar med bankens visjon om å skape vekst og utvikling for landsdelen.

Juryen skriver i begrunnelsen for årets tildeling:

Vinneren av Sparebanken Sør Næringspris 2020 er en familiebedrift som ble etablert allerede i 1860, og den har gjennom flere generasjoner skapt arbeidsplasser, produkter og teknologi med god lønnsomhet. Gjennom innovasjon og omstilling, har bedriften i løpet av de senere år lykkes med å trekke til seg flere nye aktører som investerer og etablerer nye arbeidsplasser i bedriftens nærområde. I dag sysselsettes samlet rundt 225 ansatte ved bedriftens hovedkontor i Norge, samt tilhørende datterselskaper i Sverige og Asia. 

Bedriften er opptatt av å ta samfunnsansvar, og en viktig del av dette er bedriftens engasjement for opplæring og utdanning. Prisvinneren har til enhver tid et betydelig antall lærlinger innen flere fagfelt, og er aktivt tilstede på utdanningsmesser i regi av regionens skoler. Bedriften utviser også et betydelig samfunnsansvar gjennom økonomiske bidrag til lag, foreninger og ulike festivaler i nærområdet.

Helse, sikkerhet, effektiv energiutnyttelse, krav til lavere forurensning og et godt arbeidsmiljø basert på åpenhet og tillit, har høyt fokus i virksomheten. Bedriften har store ambisjoner innenfor bærekraft.

Kjernevirksomheten til bedriften er å produsere boreutstyr til tunneler og gruver, samt utstyr til offshorevirksomhet. Bedriften er helt i tet innen sine segmenter, og leverer som global virksomhet anerkjente produkter til store aktører over hele verden.

Prisvinneren er en solid hjørnesteinsbedrift, og en verdsatt og god ambassadør for Flekkefjord og for hele regionen.

AMV AS, eller Andersen Mek. Verksted AS, er en svært verdig vinner av Sparebanken Sør Næringspris 2020!

Vi gratulerer!