Meny

Sterkt kvartalsresultat for Sparebanken Sør

– Vi har hatt et sterkt 2. kvartal, med solide resultater og god egenkapitalavkastning. Det er også positivt å se at vi fortsetter den gode utviklingen i andre inntekter.

Administrerende direktør Geir Bergskaug ved roret

Det sier konsernsjef, Geir Bergskaug, som tirsdag presenterte resultatene for 2. kvartal 2023. Et resultat før skatt på 550 mill. kroner er en økning fra 351 mill. kroner i samme periode i 2022.

– Resultatet er preget av positive bidrag fra tilknyttede selskaper, lave tap og god vekst innen bedriftsmarkedet, i tillegg har selvsagt renteendringene vi har sett det siste året bidratt positivt.

Flere sparer i fond

Sparebanken Sør har en ambisjon om å doble bankens breddeinntekter. Vi ser en god utvikling, særling innen leasing mot næringslivet og spareområdet gjennom Norne Fondsportal.

– I år peker pila oppover. Vi ser en vekst i antall kunder som sparer i fond. Der vi så en utflating i 2022, ser vi nå en vekst i 2023, forklarer Bergskaug.

Solid utlånsportefølje

Til tross for et urolig makrobilde og stigende rentenivå, er det ingen større konstaterte tap i kvartalet og misligholdet er lavt. Banken hadde i 2. kvartal en netto inngang på tap på 9 mill. kroner, mot et utlånstap på 11 mill. kroner i samme periode i 2022.

– Sparebanken Sør har en høy andel personkunder, lav risikoprofil og solid sikkerhet i utlånsporteføljen, forklarer Bergskaug.

Positiv resultatutvikling

Netto renteinntekter utgjorde 732 mill. kroner i 2. kvartal 2023, mot 555 mill. kroner i 2. kvartal 2022. Bergskaug melder om god vekst innen bedriftsmarkedet og økte netto renteinntekter.

– Banken har en betydelig egenkapital og når rentene stiger, stiger også rentenettoen. Det har bidratt til en meget positiv resultatutvikling for Sparebanken Sør.

Hovedtall fra 2. kvartal 2023 (2. kvartal 2022 i parentes)

  • resultat før skatt: 550 mill. kr (351 mill. kr)
  • egenkapitalavkastning: 11 prosent (7,2 prosent)
  • netto renteinntekter: 732 mill. kr (555 mill. kr)
  • netto inntekter finansielle instrumenter: 0 mill. kr (-33 mill. kr)
  • inntekter fra tilknyttede selskaper: 25 mill. kr (24 mill. kr)
  • driftskostnader: 326 mill. kr (293 mill. kr)
  • netto tap på utlån: -9 mill. kr (11 mill. kr)

Hele kvartalsrapporten og presentasjonen ligger her.