Meny

Vi øker renten fra 7. november

Pressemelding: Sparebanken Sør har i dag besluttet å øke rentene på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng.

Med bakgrunn i Norges Banks renteøkning har Sparebanken Sør besluttet å justere renten på boliglån med inntil 0,25 %.

Ny beste veiledende rente blir 2,90 % til førstehjemslån og kunder med grønt boliglån.

Rentebetingelsene for nye lån gjelder fra 26. september 2019. Renten på eksisterende lån og innskudd blir endret med virkning fra 7. november 2019.

Kontaktperson i Sparebanken Sør

Direktør personmarked, Gunnar P. Thomassen, tlf. 416 82 817
Direktør konsernstab, Rolf H Søraker, tlf. 918 23 371