Meny

Sareptaprisen 2017 til Ragnhild Hiis Ånestad

Ragnhild Hiis Ånestad mottok Sareptaprisen for 2017 tirsdag 24. april for sitt arbeid med å grunnlegge og å drive korbevegelsen Soul Children.

Foto av vinneren av Sareptaprisen 2017

(Foto: Torstein Kiserud)

Sareptaprisen er innstiftet av KNIF (Kristen-Norges Interessefellesskap) og Sparebanken Sør for å skape oppmerksomhet omkring det verdiskapingsarbeid som skjer innenfor Kristen-Norge ut ifra en tolkning om «å få mye ut av lite», se fakta om Sareptaprisen under.

40 godt kvalifiserte kandidater var nominert til prisen for 2017.

Juryen skriver i begrunnelsen for årets tildeling:

Vinneren av KNIF og Sparebanken Sør Sareptapris 2017 er en person som i 2001 startet en bevegelse som har fått stor betydning for mange mennesker. Dette ble startet fordi mange i en ønsket aldersgruppe forsvant ut av virksomhetene de var med i.

Personen etablerte et konsept som viste seg å fenge den ønskede aldersgruppen, og jobbet som frivillig i begynnelsen. Etterhvert ble dette til en liten prosentstilling frem til 2006. Da ble dette arbeidet 100 % av personens stilling for å videreutvikle konseptet.

Dette har blitt en stor suksess, og til sammen engasjeres nå ca. 12.000 barn/ungdommer i over 300 virksomheter i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Latvia, India, Cuba, Chile, Ecuador og USA. I 2018 startes det også opp arbeid i England og Kenya. Det er blitt arrangert en festival i Oslo 12 år på rad. De siste to årene var hele 2.500 deltakere med på festivalen i Oslo Spektrum.

Virksomheten har i dag to stillinger ved sentraladministrasjonen, og en rekke frivillige medarbeidere. Bevegelsen jobber med kvalitet i sang og musikk, dans og koreografi, ledertrening, disippeltrening og CD-innspillinger. I tillegg produseres notehefter og singback.

Sang, musikk og dans er virkemidlene for å spre Bibelens glade budskap, og for at barn og unge skal bli sett, og kjenne tilhørighet og fellesskap i en viktig og sårbar alder i livet. I tillegg sprer de glede til de mange tusener av tilhørere som de når ved sine opptredener.

Vi snakker selvfølgelig om korbevegelsen Soul Children, som nå består av Soul Kids i alderen 5-10 år, Soul Children i alderen 10-15 år, Soul Teens i alderen 15-20 og X-Soul Teens i alderen 20 år pluss.

Prisvinner for 2017 har vært initiativtaker og grunnlegger og er leder av korbevegelsen Soul Children. Ragnhild Hiis Ånestad oppfyller på alle måter Sareptaprisens idé om «å få mye ut av lite», og er en særdeles verdig vinner. I mer enn 17 år har hun vært til stor inspirasjon for hele bevegelsen, og har utført et fantastisk arbeid!

Jeg ber Ragnhild om å komme fram og ta i mot Sareptaprisen 2017. Den består av et kunstverk av Per Fronth, og en sjekk pålydende 100 000 kr.

Vi gratulerer!

Kontaktpersoner

Vinner

Ragnhild Hiis Ånestad, telefon 977 64 876, e-post

KNIF

Kåre Rønningen, kommunikasjonssjef, telefon 404 05 980

Sparebanken Sør

Vidar Blakseth, markedssjef næring, telefon 982 81 585

Fakta om Sareptaprisen

Prisen er innstiftet av KNIF og Sparebanken Sør våren 2014.

Formålet med prisen er å skape oppmerksomhet omkring det verdiskapingsarbeid som skjer, i første rekke på merkantilt område, innenfor Kristen-Norge. Dette ut fra en tolkning av ”å få mye ut av lite ” – enten gjennom at det skapes reduserte utgifter, merverdier eller andre effekter som medfører mer til kristne menigheters, organisasjoners, institusjoners eller foreningers kjernevirksomhet. Dette kan gjelde innenfor områder som evangelisering, bistand, diakoni eller andre områder med grunnlag i kristen ideologi.

Prisen består av et kunstverk av Sørlandskunstneren Per Fronth. Sammen med prisen følger et beløp på 100 000 kroner som skal tilfalle den organisasjonen eller virksomheten som har dannet grunnlaget for prisen.

Vinner 2014: Sveinung Lianes for sitt arbeid med å etablere NLMs gjenbruksbutikker
Vinner 2015: Stiftelsen Skjærgårdsgospel er hjemmehørende i Kragerø, men driver en landsdekkende virksomhet
Vinner 2016: Matsentralen for sitt arbeid med å distribuere overskuddsmat i østlandsområdet
Vinner 2017: Ragnhild Hiis Ånestad for sitt arbeid med grunnlegging og drift av korbevegelsen Soul Children

Årets jury

Styreleder i KNIF, Siri Kalvatn. 
Styreleder i Sparebanken Sør, Stein A. Hannevik.
Tidl. statssekretær ved Statsministerens kontor, generalsekretær i KrF og spesialrådgiver i KNIF, Gunnar Husan.

Kåre Rønningen (KNIF) og Vidar Blakseth (Sparebanken Sør) har vært sekretærer for juryen.