Meny

Boliglånsrenten justeres fra 10. november

Sparebanken Sør har i dag besluttet å øke rentene på boliglån med 0,25 prosentpoeng.

Illustrasjosnfoto | Sparebanken Sør

Endringen kommer som en følge av at Norges Bank torsdag hevet styringsrenten fra 0 til 0,25 %, samt stigende pengemarkedsrenter.

– Renteendringen fra sentralbanken kommer som forventet, og betyr at det går bedre i norsk økonomi. Selv om ikke alt er tilbake til normalen, forteller det at vi er på vei ut av en svært krevende situasjon, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.

– Derfor justerer vi renten på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. Boliglånsrenten er fremdeles lav i et historisk perspektiv.

Han er tydelig på at banken også fremover skal være der for kunder som kjenner pandemien på kroppen. – Vi vet at mange, både bedrifter og privatpersoner, ennå kjenner på de økonomiske konsekvensene av pandemien. Derfor er det viktig å si at vi skal fortsette å være en støtte for kunder som har det vanskelig.

Alle som får renteendring, vil få informasjon i nettbanken eller motta brev i posten om hvordan dette påvirker dem. Rentebetingelsene for nye lån gjelder fra 29. september 2021. Renten på eksisterende lån blir endret med virkning fra 10. november 2021, og innskudd fra 29. november 2021.

Se Finans Norges film om hvordan bankene setter renter

Global Impact - hvordan kan teknologi hjelpe mennesker ut av fattigdom?

Konferansen Global Impact - bli med og bidra

Konferansen «Global Impact: Teknologien som redder verden» skal synliggjøre og forsterke norsk og internasjonal teknologi og innovasjon som bidrar til oppnåelse av FNs bærekraftsmål.

Foto av Geir Bergskaug er administrerende direktør i Sparebanken Sør

Vi må skape flere og lønnsomme arbeidsplasser

I løpet av de neste 50 årene må Norge gå fra 2,7 millioner sysselsatte til 3,8 millioner for å opprettholde dagens velferdsnivå. Vi var på god vei, men Jobbskaperbarometerets ferske tall viser at pandemien satte en demper på denne utviklingen i 2020.