Meny

Dramatisk sysselsettingsfall i Agder i tredje kvartal 2020

I Agder var det en nedgang på 5125 arbeidsplasser sammenlignet med tredje kvartal i 2019. Det betyr at det var 3,29 % færre arbeidsplasser i tredje kvartal 2020 sammenlignet med for ett år siden. 

Vi tilbyr garantiforsikring som et alternativ til bankgaranti

Dette er en alvorlig utvikling og skyldes i stor grad den utfordrende koronasituasjonen vi er inne i. Ansatte som er permitterte fremstår som sysselsatte i tallgrunnlaget, og dersom ikke de kommer tilbake i arbeid, vil sysselsettingen falle ytterligere sier adm. direktør Geir Bergskaug i Sparebanken Sør.

Utvikling nasjonalt følger samme trend

Norge hadde 76 400 færre sysselsatte i tredje kvartal 2020 sammenlignet med for ett år siden. Fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020 falt sysselsettingen med nærmere 60n000, mens fallet nå er oppe i hele 76 000 fra tredje kvartal 2019 til samme kvartal i år.

At situasjonen i Agder er noe bedre enn for fylkene rundt oss betyr lite for den delen av næringslivet som sliter. Vi frykter at det vil ta tid før konsekvensene av koronakrisen avtar. På nasjonalt plan har vi derfor gjennom vår bransjeorganisasjon Finans Norge samarbeidet tett med partene i arbeidslivet og myndighetene for å sikre næringslivet gjennom pandemien, fortsetter Bergskaug.

Nedgangen nasjonalt er størst i privat sektor

Det er naturlig nok privat sektor som rammes hardest av nedgangen i antall jobber. Mer enn 9 av 10 tilfeller er kommet i privat sektor. Ser vi på de ulike sektorene er det forretningsmessig tjenesteyting (-24 600 arbeidsplasser) og overnatting og servering (-21 900 arbeidsplasser) som er de sektorene som har størst nedgang fra tredje kvartal i fjor til i år.

Denne utviklingen ser vi også i vår landsdel. Vi er tett på næringslivet og for oss er det viktigste for banken å stille opp for de kundene som trenger hjelp i denne krevende tiden, sier Geir Bergskaug.

Bilde av Geir Bergskaug, adm.dir. i Sparebanken Sør

Geir Bergskaug er administrerende direktør i Sparebanken Sør.

Regioner

Oslo, Viken og Vestland taper aller flest arbeidsplasser sammenlignet med sist år. I Oslo er nedgangen hele 20 000 arbeidsplasser, mens både i Viken og Vestland er tapet rundt 16 000.
Prosentvis er det imidlertid Innlandet (-6,3 prosent), Vestland (-4,6 prosent) og Møre og Romsdal (-4,6 prosent) som taper flest arbeidsplasser.

Regioner i landet med størst nedgang i antall ansatte

Oslo, -20 516
Vestland, -6 239
Viken, -15 945
Innlandet, -12 232

Fylkene nærmest

Rogaland -10 101
Vestfold og Telemark -8 169
Agder -5 125

Regioner i landet med størst nedgang i prosent

Innlandet, -6,31 %
Møre og Romsdal, -4,65 %
Vestland, -4,62 %
Oslo, -3,95 %

Fylkene nærmest 

Vestfold og Telemark -3,98 %
Rogaland -3,68 %
Agder -3,29 %

Les mer om jobbskapertallene hos Finans Norge (åpnes i nytt vindu).