Meny

Skadeforsikring for bedriften

"Kombinert bedrift" er en samlet forsikringspakke som inneholder de vanligste dekninger en bedrift trenger for forsikring av varer og løsøre, avbrudd og ansvar. I tillegg kan bedriften ha behov for forsikring av ansatte, bygninger, kjøretøy og mer. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Gode rådgivere på skadeforsikring

Våre forsikringsrådgivere kan gi deg gode råd om hvilke skadeforsikringer som passer for din bedrift. De bedrifter som forebygger skade, får gode vilkår. La vår rådgiver hjelpe deg med å få gode vilkår og kontroll over bedriftens forsikringer.

Vår forsikringsleverandør er Frende Forsikring

Frende leverer bedriftsforsikringer og pensjon. Dersom din bedrift har sine forsikringer hos Frende, får du trygge oppgjør.