Meny

Reklamasjon, mistet kortet eller utsatt for svindel?

Hvis uhellet er ute og du mister eller blir frastjålet kortet ditt, er det viktig at du får sperret kortet så raskt som mulig. Dette kan du gjøre direkte i mobilbanken eller i nettbanken. Lenke til reklamasjonsløsningen finner du lenger ned på siden.

Visa reklamasjonssaker

Når du bruker et betalingskort merket Visa har du beskyttelse dersom et brukersted går konkurs eller ikke kan levere en vare eller tjeneste. 

Konkurs, reise/fly

Konkurs, festivaler og andre brukersteder

Varen er ødelagt / ikke mottatt

Korona-relaterte saker

Reiser og kjøp av tjenester

Forsøk først å løse alle saker med selskapet / selskapene du har kjøpt reise av eller handlet med. Dernest kontakter du forsikringsselskapet du har reiseforsikringen din i. 

Reiseselskap/flyselskap/hotell er konkurs 

Dersom reiseselskap/flyselskap/hotell er konkurs og du ikke får refundert på annen måte eller fra Reisegarantifondet, vil vi forsøke å hjelpe deg. Fyll ut «bekreftelse på reklamasjon» og «egenerklæring», som sendes inn sammen med dokumentasjon på at selskapet er konkurs.

Merk

Der hvor myndigheters pålegg/lover hindrer at tjenesten kan leveres, for eksempel innreiseforbud for en reise eller at tjenesteleverandøren pålegges å holde stengt, så gjelder ikke reklamasjonsrett ved Visa-kjøp.

Netthandel

Vi fraråder at kunder handler på nett fra land hvor det er problematisk å få varer fra.

Ukjente transaksjoner / svindel

Internettransaksjon og "gode tilbud"

Ukjente transaksjoner fra spill

Ukjente transaksjoner ellers

Politianmeldelse

Slik sender du inn reklamasjon

Det enkleste for deg er å reklamere på korttransaksjoner digitalt. Du bruker BankID for å identifisere deg. 

Reklamasjon på korttransaksjoner er i utgangspunktet kostnadsfritt for kortholder.

Merk at i saker der banken kan begrunne hvorfor du ikke vinner frem med klagen din, men du allikevel ønsker å fremme en reklamasjon til Visa, kan banken ilegge deg et gebyr på 500 kroner i saksomkostninger dersom du taper saken.

I noen saker der saksbehandlingen konkluderer med uaktsomhet / grov uaktsomhet vil det kunne bli avkrevd egenandel på henholdsvis 1 200 / 12 000 kroner i henhold til Finansavtaleloven.

Reklamasjonsrettighetene gjelder imidlertid ikke når du betaler i vanlige betalingsterminaler i Norge med BankAxept eller direkte fra bankkonto. 

Slik sender du inn reklamasjon uten bruk av BankID

Nyttig informasjon

Slik sperrer du kortet

Regionsperre

Nødkort eller nødkontanter


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen