Meny

Reklamasjon, mistet kortet eller utsatt for svindel?

Hvis uhellet er ute og du mister eller blir frastjålet kortet ditt er det viktig at du får sperret kortet så raskt som mulig. Dette kan du gjøre direkte i mobilbanken eller i nettbanken. Lenker til reklamasjonsskjema finner du lenger ned på siden.

Slik sperrer du kortet

Mobilbank: Velg "Sperre kort" i menyen eller banneret. Velg kortet som skal sperres og velg midlertidig eller permanent sperring. Ved midlertidig sperring kan du når som helst fjerne sperren på kortet igjen, via samme menypunkt som ved sperring.

Nettbank: velg "Dine kort" i menyen. Velg kortet du vil sperre og klikk på Sperr kort.

Dersom du er i tvil om kortet virkelig er borte, velger du "Sperre kort midlertidig". Da blir kortet midlertidig sperret, og du kan selv åpne det igjen i mobilbanken eller nettbanken.

Har du ikke tilgang til mobil eller nettbank kan du ringe (+47) 38 10 92 00 (hele døgnet).

Sperret kort medfører ikke at du får tilsendt nytt kort. Dersom du ønsker å få nytt kort, må du bestille det i nettbanken eller mobilbanken.

Ukjente transaksjoner på konto

Før du reklamerer til banken, les gjennom dette:  

Er belastningen(e) en internettransaksjon?

  • Har du svart på en e-post, trykket på en lenke på internett, Facebook eller på annen måte oppgitt dine kortdata?
  • Kan du ha svart på et "godt tilbud" som siden viser seg å være et abonnement / en månedlig belastning?

Det første du må gjøre er å kontakte brukerstedet og påse at abonnementet er/blir stoppet og be om å få refundert beløpet. Hvis du ikke når fram med din reklamasjon overfor brukerstedet kan du fremme en reklamasjon via banken.

Ukjente transaksjoner fra spill

  • Har mindreårige eller uvedkommende fått tak i og brukt kortinformasjonen din? Kontakt brukerstedet for informasjon om hva som er skjedd. Forklar at belastninger er ukjente og be om at de blir refundert. Hvis du ikke når fram med din reklamasjon overfor brukerstedet kan du fremme en reklamasjon via banken.
  • Husk dokumentasjon på dialogen med brukerstedet.

Ukjente transaksjoner ellers

Sørg for å sperre kortet. Følg med på kontoen din og se om transaksjonene blir belastet konto. Dersom transaksjoner er belastet kontoen, reklamerer du via banken.

Politianmeldelse

  • Er kortet stjålet og misbrukt? Politianmeld forholdet og legg ved kopi av anmeldelsen til reklamasjonssaken.

Reklamasjon

Når du bruker et betalingskort merket Visa har du beskyttelse dersom et brukersted går konkurs eller ikke kan levere en vare eller tjeneste.

Spesielle ting å være observant på ifb. koronautbruddet og kjøp med Visa-kort

Reiser og kjøp av tjenester

Forsøk først å løse alle saker med selskapet / selskapene du har kjøpt reise av eller handlet med. Dernest kontakter du forsikringsselskapet du har reiseforsikringen din i. 

Dersom reiseselskap/flyselskap/hotell er konkurs og du ikke får refundert på annen måte eller fra Reisegarantifondet, vil vi forsøke å hjelpe deg. Vi ber vi deg fylle ut «bekreftelse på reklamasjon» og «egenerklæring», som sendes inn sammen med dokumentasjon på at selskapet er konkurs.

Merk: Der hvor myndigheters pålegg/lover hindrer at tjenesten kan leveres, for eksempel innreiseforbud for en reise eller at tjenesteleverandøren pålegges å holde stengt, så gjelder ikke reklamasjonsrett ved Visa-kjøp.

Netthandel

Vi fraråder at kunder handler på nett fra land hvor det er problematisk å få varer fra.

Konkurs

Reise/fly: Dersom et flyselskap/reiseselskap er konkurs og du har kjøpt billetter til turer som er kansellert, kan du ha krav på å få pengene refundert.

  • Forsøk først å løse saken med selskapet du har handlet med, eller med forsikringsselskapet.
  • Dersom selskapet er konkurs, må man i tillegg forsøke å løse saken med bobestyrer eller Reisegarantifondet.
  • Ved innsending av reklamasjonsskjema må du legge ved dokumentasjon på konkursen og at du har forsøkt å få pengene tilbake fra nevnte steder.

Festivaler og annet brukersted: Dersom et brukersted går konkurs og du ikke får refundert pengene, reklameres det via banken. Husk å sende ved dokumentasjon på konkurs og forsøk på å kreve penger fra bobestyrer.

Varen er ikke mottatt eller ødelagt

  • Kontakt avsender. Løses ikke saken, reklameres det via banken.
  • Husk å legge ved dokumentasjon på dialog med brukerstedet (ordrebekreftelse/korrespondanse).

Dette må du fylle ut

Alltid: Egenerklæringsskjema 
I tillegg ett av disse:

Bekreftelse svindel / tap av kort (ved ukjente transaksjoner)

eller

Bekreftelse reklamasjon (f.eks. ikke mottatt vare (f.eks. ved konkurs, inkludert reise) / feil)

Før innsending av skjema:

Husk å sjekke at all relevant informasjon er lagt ved i saken og at du har gitt en så god beskrivelse av hendelsen som mulig.

Skjemaene signeres, skannes og sendes på e-post til sor.reklamasjon@evry.com

Reklamasjon på korttransaksjoner er i utgangspunktet kostnadsfritt for kortholder.

Merk at i saker der banken kan begrunne hvorfor du ikke vinner frem med klagen din, men du allikevel ønsker å fremme en reklamasjon til Visa, kan banken ilegge deg et gebyr på 500 kroner i saksomkostninger dersom du taper saken.

I noen saker der saksbehandlingen konkluderer med uaktsomhet / grov uaktsomhet vil det kunne bli avkrevd egenandel på henholdsvis 1 200 / 12 000 kroner i henhold til Finansavtaleloven.

Reklamasjonsrettighetene gjelder imidlertid ikke når du betaler i vanlige betalingsterminaler i Norge med BankAxept eller direkte fra bankkonto. 

Nyttig informasjon

Regionsperre


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen