Meny

Reklamasjon, mistet kortet eller utsatt for svindel?

Hvis uhellet er ute og du mister eller blir frastjålet kortet ditt, er det viktig at du får sperret kortet så raskt som mulig. Dette kan du gjøre direkte i mobilbanken eller i nettbanken.

Les gjennom informasjonen på siden for å være sikker på at du har all dokumentasjon du trenger. Lenke til reklamasjonsløsningen finner du lenger ned på siden (blå knapp). 

Visa reklamasjonssaker

Når du bruker et betalingskort merket Visa har du beskyttelse dersom et brukersted går konkurs eller ikke kan levere en vare eller tjeneste. 

Merk: Reklamasjonsrettighetene gjelder imidlertid ikke når du betaler i vanlige betalingsterminaler i Norge med BankAxept eller direkte fra bankkonto.

Konkurs, reise/fly

Konkurs, festivaler og andre brukersteder

Varen er ødelagt / ikke mottatt

Ukjente transaksjoner / svindel

Internettransaksjon og "gode tilbud"

Ukjente transaksjoner fra spill

Ukjente transaksjoner ellers

Politianmeldelse

Slik sender du inn reklamasjon

Det enkleste for deg er å reklamere på korttransaksjoner digitalt. Du bruker BankID for å identifisere deg. Reklamerer du på visakort for bedriften din, må du sende inn reklamasjon uten BankID - se under.

Reklamasjon på korttransaksjoner er i utgangspunktet kostnadsfritt for kortholder.

Merk at i saker der banken kan begrunne hvorfor du ikke vinner frem med klagen din, men du allikevel ønsker å fremme en reklamasjon til Visa, kan banken ilegge deg et gebyr på 500 kroner i saksomkostninger dersom du taper saken.

I noen saker der saksbehandlingen konkluderer med uaktsomhet / grov uaktsomhet vil det kunne bli avkrevd egenandel på henholdsvis 450 / 12 000 kroner i henhold til Finansavtaleloven.

Reklamasjonsrettighetene gjelder imidlertid ikke når du betaler i vanlige betalingsterminaler i Norge med BankAxept eller direkte fra bankkonto. 

Slik sender du inn reklamasjon uten bruk av BankID

Nyttig informasjon

Slik sperrer du kortet

Regionsperre

Nødkort eller nødkontanter


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen