Meny

Mistet kortet eller utsatt for svindel?

Hvis uhellet er ute og du mister eller blir frastjålet kortet ditt er det viktig at du får sperret kortet så raskt som mulig. Dette kan du gjøre direkte i mobilbanken eller i nettbanken.

Slik sperrer du kortet

Mobilbank: Velg "Sperre kort" i menyen eller banneret. Velg kortet som skal sperres og velg midlertidig eller permanent sperring. Ved midlertidig sperring kan du når som helst fjerne sperren på kortet igjen, via samme menypunkt som ved sperring.

Nettbank: velg "Dine kort" i menyen. Velg kortet du vil sperre og klikk på Sperr kort.

Dersom du er i tvil om kortet virkelig er borte, velger du "Sperre kort midlertidig". Da blir kortet midlertidig sperret, og du kan selv åpne det igjen i mobilbanken eller nettbanken.

Har du ikke tilgang til mobil eller nettbank kan du ringe (+47) 38 10 92 00 (hele døgnet).

Sperret kort medfører ikke at du får tilsendt nytt kort. Dersom du ønsker å få nytt kort, må du bestille det i nettbanken eller mobilbanken.

Ukjente transaksjoner på konto

Før du reklamerer til banken, les gjennom dette:  

Er belastningen(e) en internettransaksjon?

  • Har du svart på en e-post, trykket på en lenke på internett, Facebook eller på annen måte oppgitt dine kortdata?
  • Kan du ha svart på et "godt tilbud" som siden viser seg å være et abonnement / en månedlig belastning?

Det første du må gjøre er å kontakte brukerstedet og påse at abonnementet er/blir stoppet og be om å få refundert beløpet. Hvis du ikke når fram med din reklamasjon overfor brukerstedet kan du fremme en reklamasjon via banken.

Ukjente transaksjoner fra spill

  • Har mindreårige eller uvedkommende fått tak i og brukt kortinformasjonen din? Kontakt brukerstedet for informasjon om hva som er skjedd. Forklar at belastninger er ukjente og be om at de blir refundert. Hvis du ikke når fram med din reklamasjon overfor brukerstedet kan du fremme en reklamasjon via banken.
  • Husk dokumentasjon på dialogen med brukerstedet.

Ukjente transaksjoner ellers

Sørg for å sperre kortet. Følg med på kontoen din og se om transaksjonene blir belastet konto. Dersom transaksjoner er belastet kontoen, reklamerer du via banken.

Varen er ikke mottatt eller ødelagt

  • Kontakt avsender. Løses ikke saken, reklameres det via banken.
  • Husk å legge ved dokumentasjon på dialog med brukerstedet (ordrebekreftelse/korrespondanse).

Politianmeldelse

  • Er kortet stjålet og misbrukt? Politianmeld forholdet og legg ved kopi av anmeldelsen til reklamasjonssaken.

Dette må du fylle ut ved reklamasjon

Alltid: Egenerklæringsskjema reklamasjonssak
I tillegg ett av disse:

Bekreftelse svindel / tap av kort (ved ukjente transaksjoner)

eller

Bekreftelse reklamasjon (f.eks. ikke mottatt vare / feil)

Før innsending av skjema:

Husk å sjekke at all relevant informasjon er lagt ved i saken og at du har gitt en så god beskrivelse av hendelsen som mulig.

Skjemaene signeres, skannes og sendes på e-post til sor.reklamasjon@evry.com

Reklamasjon på korttransaksjoner er i utgangspunktet kostnadsfritt for kortholder.

Merk at i saker der banken kan begrunne hvorfor du ikke vinner frem med klagen din, men du allikevel ønsker å fremme en reklamasjon til Visa, kan banken ilegge deg et gebyr på 500 kroner i saksomkostninger dersom du taper saken.

I noen saker der saksbehandlingen konkluderer med uaktsomhet / grov uaktsomhet vil det kunne bli avkrevd egenandel på henholdsvis 1 200 / 12 000 kroner i henhold til Finansavtaleloven.

 

Nyttig informasjon

Regionsperre


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen