Meny

Gir 50 millioner til bedrifter i vekst

Sparebanken Sør og Sparebankstiftelsen bidrar med 50 millioner til et nytt investeringsfond. Fondet skal bygge vekstselskaper i en region som trenger nye arbeidsplasser i privat sektor.

Geir Bergskaug er administrerende direktør

Det er Sørlandets Kompetansefond som går i spissen for nysatsingen på Agder.

– En viktig del av samfunnsansvaret til banken er å bidra til bærekraftig utvikling i regionen. Her gjør vi det ved å hjelpe bedrifter som har behov for risikovillig kapital for å vokse og utvikle seg. For oss handler det både om å stimulere til innovasjon og om å skape nye arbeidsplasser, forteller Geir Bergskaug, administrerende direktør.

Gründerkapital

– Det skapes for få arbeidsplasser i privat sektor. Samtidig vet vi at tilgang på kapital er en utfordring for mange gründere. Fondet vil bidra med risikovillig kapital, slik at flere nye bedrifter kan vokse seg større – og skape arbeidsplasser.

Bergskaug forteller at denne type investeringer vil kunne bidra til en rekke positive ringvirkninger.
– Basert på erfaring kan vi anta at det vil gi flere hundre nye kompetansearbeidsplasser, økt verdi og omsetning i selskapene, og ikke minst vil fondets investeringer trolig utløse kapital fra andre investorer og aktører i virkemiddelapparatet.

I tråd med strategien

Hittil har Sørlandets Kompetansefond forpliktet seg til 50 millioner kroner, mens Sparebanken Sør og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har lagt 25 millioner kroner hver i potten. Det betyr at minstesummen er nådd, og neste steg vil være å finne den rette forvalteren av fondet.

– Det er veldig bra, men det jobbes videre med å øke opp fondet ytterligere med kapital fra andre viktige aktører på Agder. For banken er dette en forretningsmessig investering, men det er også helt i tråd med de ambisjonene vi har om å bidra til bærekraftig vekst i regionen – derav i næringslivet, sier Bergskaug.

Foto av Geir Bergskaug er administrerende direktør i Sparebanken Sør

Vi må skape flere og lønnsomme arbeidsplasser

I løpet av de neste 50 årene må Norge gå fra 2,7 millioner sysselsatte til 3,8 millioner for å opprettholde dagens velferdsnivå. Vi var på god vei, men Jobbskaperbarometerets ferske tall viser at pandemien satte en demper på denne utviklingen i 2020. 
Illustrasjonsfoto til samfunnsansvar

Samfunnsansvar