Meny

Søk om midler

Sparebanken Sør er en betydelig og aktiv samfunnsaktør i Agder, Vestfold og Telemark og på Jæren, og er levende opptatt av det som skjer i regionen. Gjennom utdeling av gaver ønsker banken å stimulere til engasjement og utvikling.

Nyttig om gaver

 • Gaver deles ut som en engangssum til et bestemt formål, og vi oppfordrer nye søkere til å søke
 • Vi tar imot søkere i vår egen region
 • Vi prioriterer i hovedsak tiltak for barn og unge
 • Gaver gis i kategoriene kultur, kompetanse, idrett, samfunn, foreninger og organisasjoner.

Gave eller sponsing?

Er du usikker på om du skal søke om gave eller sponsing? Som en hovedregel gir vi gaver som et engangsbeløp uten krav om gjenytelser, mens sponsoravtaler går over en periode på flere år etter avtale om gjenytelse. Les mer om sponsing her.

#SparebankenSørGaven

Vi gleder oss over alt det gode våre gavemottakere gjør for landsdelen! Når dere mottar gaven, setter vi pris på om dere er med på å dele i sosiale medier og bruker #SparebankenSørGaven. Når prosjektet/tiltaket er ferdigstilt, hadde det vært kjempefint om dere sendte oss et bilde og noen ord om hvordan gaven er brukt og hvilken nytte den kommer til å gjøre for lokalsamfunnet.

Vanlige spørsmål om gavesøknader

Når får jeg svar på søknaden?

Dersom du søker på gave over 20 000 kroner, går søknaden til behandling i gavemøter som holdes om lag en gang i måneden. Du får svar per e-post etter gavemøtet. 

Søknader under 20 000 kroner behandles lokalt av banksjefen, og behandlingstiden vil variere. Det kan på grunn av ferieavvikling ta opp mot to måneder å behandle slike søknader.

Hvilke formål gir Sparebanken Sør gave til?
 • Vi gir gaver til søkere fra vår egen region.
 • Vi prioriterer i hovedsak tiltak for barn og unge, og gaver gis i kategoriene kultur, kompetanse, idrett, samfunn, foreninger og organisasjoner.

Gaver deles vanligvis ut som engangsbeløp. Eksempler på tiltak som vi tidligere har gitt gaver til: bidrag til bygging av klubbhus, stereoanlegg til fritidsklubben, brygge til seilforeningen, støtte til musikkfestivaler eller utstyr til lekeplassen. Vi tilstreber å være rettferdige i gavetildelingene, og midler fordeles geografisk. Vi oppfordrer nye søkere til å søke.

Tidligere gavetildelinger finner du her

Hvem gir Sparebanken Sør ikke gave til?

Vi støtter mange ulike formål. Hver sak vurderes individuelt, men normalt gis det ikke gaver til følgende:

 • Aksjeselskap med kommersielle formål
 • Personlige formål som for eksempel utdanning, idrettskarriere, plateutgivelse eller bokutgivelse. Vi deler likevel ut  idrettsstipend, musikkpris og kunstnerpris.
 • Turer som skoleturer eller turer for lag og foreninger
 • Annonsering
 • Prosjekter utenfor bankens markedsområde
 • Fritidsaktivitet/hobby for voksne
 • Aktiviteter som ikke kommer mange til gode
 • Oppgaver som normalt ivaretas av det offentlige

Banken gir med noen års mellomrom gave til alle skolekorps i bankens nedslagsfelt. Skolekorps trenger derfor ikke å søke, da disse søknadene normalt blir avslått for å få en mest mulig rettferdig gavetildeling.

Vi deler ut tre millioner kroner fordelt på tre år i Sparebanken Sør turstimidler - og vi oppfordrer lag og foreninger til å søke til turstitiltak gjennom dette prosjektet. Les om turstimidler og søk via denne siden.

Kontakt banksjefen i ditt område dersom du lurer på om det planlagte tiltaket kan kvalifisere til gave fra Sparebanken Sør. For øvrig vises det til gavestrategien.

Hvordan fyller jeg ut søknaden?

Merk deg hvilke kriterier vi har for utdeling av gaver og forsikre deg om at deres tiltak passer til kriterier for gaver. Fyll ut alle feltene i søknaden, inkludert budsjettet. Ikke skriv lengre prosjektbeskrivelse enn én A4-side.

Hvor skal jeg sende bilde og informasjon etter prosjektet er over?

Send gjerne inn et bilde og noen ord om hvordan gaven er brukt, og litt om hvilken nytte tiltaket gjør for lokalsamfunnet. Dette kan sendes på e-post til redaksjon@sor.no.

Hvorfor gir Sparebanken Sør bort slike gaver?

Vi ønsker å videreføre den gode tradisjonen til sparebankene i Norge. I nesten 200 år har vi bidratt til å skape og dele verdier. Vi har et samfunnsansvar, og vi er opptatt av det som skjer i regionen. Gjennom utdelingen av gaver ønsker banken å stimulere til engasjement og utvikling. Vi deler derfor hvert år ut flere titalls millioner kroner til små og store prosjekter.

Våre gavetildelinger

Se oversikten over gavetildelinger fra Sparebanken Sør.

Sparebanken Sør sin gavestrategi

Sparebanken Sør gavefond

Vi støtter lokalsamfunnet med gaver

Vi sponser

Ved å sponse formål i Agder og Vestfold og Telemark, ønsker vi å uttrykke og forsterke bankens verdier.
Søk midler til turløyper via Sparebanken Sør turstimidler

Sparebanken Sør turstimidler

En million kroner skal gis til gode turstiprosjekter også i år - les mer her.

Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen