Meny

Søk om midler

Sparebanken Sør er en betydelig og aktiv samfunnsaktør i Agder, Vestfold, Telemark og på Jæren, og er levende opptatt av det som skjer i landsdelen. Gjennom Sør-fondet bidrar banken til bærekraftig vekst og utvikling.

Ved å gi gaver til allmennyttige formål, skal Sør-fondet bidra til å realisere og støtte positive samfunnsprosjekter, utvikle lokalsamfunn og bygge landsdelen.

Sør-fondet favner bredden av befolkningen, men prioriterer barn og unge.

Dette er fint å vite før du søker

 • Gaver deles ut som en engangssum til et bestemt formål eller aktivitet.
 • Fondet gir i hovedsak gaver til tiltak i bankens markedsområde.
 • Det er ingen søknadsfrist, og gavesøknader behandles ca. en gang per måned, men det kan også gå lenger tid før du får svar.
 • Du får svar per e-post eller telefon.
 • Er du en lag eller forening som ønsker en flerårig sponsoravtale, så kan du lese mer om sponsing her.

Flere muligheter

Bankens største eier, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, har også et gavefond det er mulig å søke om midler fra. Les mer stiftelsens gavefond her (åpnes i nytt vindu).

Om Sør-fondet

Sør-fondet er en stiftelse opprettet og finansiert av Sparebanken Sør.

Sør-fondets mål

Sør-fondets formål

Kontakt Sør-fondet

Vanlige spørsmål om gavesøknader

Hvordan fyller jeg ut søknaden?

Merk deg hvilke kriterier vi har for utdeling av gaver og forsikre deg om at deres tiltak passer til kriterier for gaver. Fyll ut alle feltene i søknaden, inkludert budsjettet. Ikke skriv lengre prosjektbeskrivelse enn én A4-side.

Når får jeg svar på søknaden?

Dersom du søker på større gaver, går søknaden til behandling i gavemøter som holdes om lag en gang i måneden. Du får svar per e-post etter gavemøtet. 

Mindre søknader behandles lokalt av banksjefen, og behandlingstiden vil variere. Det kan på grunn av ferieavvikling ta opp mot to måneder å behandle slike søknader.

Hva må du som gavemottaker gjøre

Når du får en gave, så forventer vi ingen gjenytelser. Det vi er opptatt av, er at pengene går til det formålet det var tiltenkt i søknaden. Ønsker dere å dele noe om tiltaket og gaven i sosiale medier, synes vi det er veldig hyggelig om du tagger banken og bruker #sparebankensørgaven.

Når prosjektet eller tiltaket er ferdigstilt, blir vi veldig glad om dere sender oss et bilde og noen ord om hvordan gaven er brukt og hvilken nytte den har for lokalsamfunnet. Send det gjerne til redaksjon@sor.no.

Hvem gir vi ikke gave til?

Vi får en stor mengde søknader, og selv om ditt formål er innenfor bankens gavestrategi, så er det ikke sikkert du får tilsagn på søknaden. I tillegg er det enkelte søkere og formål som normalt ikke kan få støtte fra Sør-fondet:

 • aksjeselskap med kommersielle formål
 • personlige formål, som for eksempel utdanning, idrettskarriere eller utgivelse av bøker, musikk etc.
 • skoleturer eller turer for lag og foreninger
 • annonsering og annen markedsføring
 • fritidsaktiviteter for voksne
 • aktiviteter som ikke kommer mange til gode
 • oppgaver som normalt er det offentliges ansvar
 • prosjekter utenfor bankens markedsområde

Banken gir med noen års mellomrom gave til alle skolekorps i bankens nedslagsfelt. Skolekorps trenger derfor ikke å søke, da disse søknadene normalt blir avslått for å få en mest mulig rettferdig gavetildeling.

Vi deler ut flere millioner kroner i Sparebanken Sør turstimidler. Vi oppfordrer lag og foreninger til å søke til turstitiltak gjennom dette prosjektet. Les om turstimidler og søk via denne siden.

Relatert innhold

Disse har fått gaver

Se oversikten over gavetildelinger fra Sparebanken Sør.
Vi støtter lokalsamfunnet med gaver

Vi sponser

Ved å sponse formål i Agder og Vestfold og Telemark, ønsker vi å uttrykke og forsterke bankens verdier.
Søk midler til turløyper via Sparebanken Sør turstimidler

Sparebanken Sør turstimidler

To million kroner skal gis til gode turstiprosjekter i år - les mer her.

Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen