Meny

Sparebanken Sør justerer rentene

Med bakgrunn i stigende pengemarkedsrenter, samt Norges Banks renteøkning har Sparebanken Sør besluttet å justere renten på lån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng.

Rentebetingelsene for nye lån gjelder fra 24. september 2018. Renten på eksisterende lån og innskudd blir endret med virkning fra 5. november 2018.

Kontaktperson i Sparebanken Sør:

Rolf H Søraker, direktør konsernstab, tlf. 918 23 371 
Gunnar P. Thomassen, direktør personmarked, tlf. 416 82 817