Meny

Sparebanken Sør justerer rentene

Med bakgrunn i stigende pengemarkedsrenter, samt Norges Banks renteøkning har Sparebanken Sør besluttet å justere renten på lån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng.

Illustrasjosnfoto | Sparebanken Sør

Rentebetingelsene for nye lån gjelder fra 24. september 2018. Renten på eksisterende lån og innskudd blir endret med virkning fra 5. november 2018.

Kontaktperson i Sparebanken Sør:

Rolf H Søraker, direktør konsernstab, tlf. 918 23 371 
Gunnar P. Thomassen, direktør personmarked, tlf. 416 82 817